Ajankohtaiset tiedotteet

Huoneiston tiedot

Huoneiston tiedot -ikkunaan syötetään huoneiston tiedot, kuten osakenumerot, osakkeiden lukumäärä, porras ja huoneisto jne. Näitä tietoja ohjelma käyttää mm. isännöitsijäntodistuksen ja talonkirjanotteen tulostamisessa.  Ikkunasta näkyy kerrallaan vain pieni osa. Ikkunan saat suurennettua kaksoisnäpäyttämällä sen otsikkopalkkia tai painamalla Suurenna ikkuna -painiketta.

Huoneiston tiedot -ikkunassa olevat vastikkeiden suuruudet ohjelma laskee automaattisesti, jos niin on määritelty. Tämä määritys on tehty perustamisvaiheessa Huoneistotietojen vastikkeiden laskentaperusteet -ikkunassa tai se voidaan tehdä valinnalla Määritä|Huoneistojen vastikelaskenta. Voit määrittää, lasketaanko luvut automaattisesti. Voit rastittaa, mitkä vastikkeet haluat laskettavan, mistä kuukausista luvut poimitaan ja vuokrapaikat, joiden summa lasketaan yhteen ko. kohtaan. Tätä tarvitaan erityisesti, jos on useita rahoitusvastikkeita ja halutaan niiden summa isännöitsijäntodistukseen. Ikkunassa on paikka enintään viidelle rahoitusvastikkeelle.

Voit myös valita, haluatko vastikelaskennan uudistuvan aina isän-nöitsijäntodistusta tulostettaessa siten, että vastikkeet lasketaan isän-nöitsijäntodistuksen tulostuskuukaudelta.