Ajankohtaiset tiedotteet

Huoneistojen kuukauden vastikkeet kertoimineen, a-hintoineen ja yhteissummineen (SQL)

Kysymys: Kuinka saan Asteri Isännöinnistä listauksen, jossa näkyy huoneistojen kuukauden vastikkeet kertoimineen, a-hintoineen ja yhteissummineen?

Vastaus: Seuraavasti SQL-kyselyllä

– Valitse Tulosta | Kyselytilastot (SQL) | Luo kyselyitä

– Valitse vasemman yläkulman alaspudotuslistasta seuraava vapaa määrittämätön kysely ja anna sille sopiva nimi, esim. ”Kuukauden vastikkeet kertoimineen, a-hintoineen ja yhteissummineen”

– Kopioi alla oleva SQL-lause (maalaus ja ctrl+C = kopioi) ja liitä (ctrl+V = liitä) se isännöintiohjelman sql-kyselytoiminnon isoon tekstikenttään

SELECT HuoneistoID, HuoneistoKirjain, MaksajaNro, Maksaja, Viitenumero, Selite, Kpl, [a-hinta], Summa FROM (SELECT Huoneistot.ID AS HuoneistoID, Huoneistot.[Porras ja huoneisto] AS HuoneistoKirjain,  Maksajat.ID AS MaksajaNro, Maksajat.Nimi AS Maksaja, Laskurivit.Viitenumero, Laskurivit.Selite, Laskurivit.Kpl, Laskurivit.[a-hinta], Laskurivit.Summa FROM Huoneistot INNER JOIN (Laskurivit INNER JOIN Maksajat ON Laskurivit.Maksaja = Maksajat.ID) ON Huoneistot.ID = Laskurivit.Huoneisto WHERE Month(Laskurivit.Eräpäivä) = %1 UNION (SELECT Huoneistot.ID AS HuoneistoID, Huoneistot.[Porras ja huoneisto] AS HuoneistoKirjain, Maksajat.ID AS MaksajaNro, Maksajat.Nimi AS Maksaja, Laskurivit.Viitenumero, ’ö Yhteensä’ AS Selite, ” AS Kpl,” AS [a-hinta], Sum(Laskurivit.Summa) AS Summa FROM Huoneistot INNER JOIN (Laskurivit INNER JOIN Maksajat ON Laskurivit.Maksaja = Maksajat.ID) ON Huoneistot.ID = Laskurivit.Huoneisto WHERE Month(Laskurivit.Eräpäivä) = %1 GROUP BY Huoneistot.ID, Huoneistot.[Porras ja huoneisto], Maksajat.ID, Maksajat.Nimi, Laskurivit.Viitenumero)) ORDER BY HuoneistoID, Selite

Kysymys %1 on kuukauden numero, esim. 6 = kesäkuu

– Paina tallenna ja/tai suorita, jolloin näet taulukossa haluamasi tiedot

– Käytettävissäsi on Tulosta-valikon paperitulosteet ja Muokkaa-valikon erilaiset leikepöytäkopiointiversiot.

– Seuraavilla käyttökerroilla saat tulosteen suoraan valinnalla Tulosta | Kyselytilastot (SQL) | Valmiit kyselyt | Kuukauden vastikkeet kertoimineen, a-hintoineen ja yhteissummineen