Hallituspalkkiot ja kokouspalkkiot

Kysymys: Millä suorituslajilla maksetaan ei-työsuhteisen hallituksen jäsenen kokouspalkkio, joka ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen?

Hallituksen jäsenen palkkio on palkkaa.

Suorituslaji on 1 (palkka sivutoimesta) tai P (palkka päätoimesta)

Koodi on eisavatyeltyött

Tulolaji on 210 Kokouspalkkkio