Ajankohtaiset tiedotteet

Hakemistorakenne ja tiedostot

Ohjelma, aputiedostot ja esimerkkiaineisto asentuvat kiintolevylle valit-tuun hakemistoon, esim. c:\winpl. Kunkin yrityksen aineisto tallentuu omaan alihakemistoon, esim. c:\winpl\firma1. Erillisiä levykkeitä käyte-tään ainoastaan varmuuskopiointi- ja siirtämistarkoituksiin.

Kustakin palkanmaksuvuodesta muodostuu yksi tietokanta jonka tarken-teena on .wpl. Siihen tallentuvat palkanmaksukerrat, oletustekstit ja pal-kansaajakortisto.

Muita aputiedostoja ovat:

.lomLomakesovitukset
.omaYrityskohtaiset tiedot ym
.tosTiliöintitositteen määrittelyt
.rp1, .rp2, .rp3…Omaraportit
.ro4Kahden vuoden raportit
.pvkTiliöintitositteet dos-muotoisina

Palkanmaksuohjelman tiedostonimen tarkenne (*.wpl)

Asteri Palkanmaksu tekee palkanmaksuvuodesta tiedoston, jonka nimi-tarkenne on ”*.wpl”. Tiedosto on nimeltään esimerkiksi nn10.wpl. Sa-maa tiedostotarkennetta käyttää myös Windowsin soittoluettelot eli Windows playerit. Palkanmaksun tietokannat eivät soi, eikä palkanmak-suohjelma käytä soittotiedostoja.

Asia kannattaa korjata seuraavin toimenpitein:
Tiedostotarkenteet näkymään: Resurssienhallinta / Järjestä / Kansion ja haun asetukset / Näytä / ruksi pois kohdasta [ ] Piilota tunnettujen tiedos-totyyppien tunnisteet / Käytä kansioille
winpl-alikansioista Esittäjät|Albumi tilalle päivämäärät ja tiedostokoot: Resurssienhallinta / Kakkospainikkeella C:\winpl Ominaisuudet / Mu-kauta / Optimoi tämä kansio: Yleiset kohteet / [x] Ota tämä malli käyt-töön myös alikansioissa.

Häiriön näköinen tilanne syntyy, jos koneesi on asetettu ”palvelemaan” käyttäjää niin, että resurssienhallinta kertoo .wpl-tarkenteisen palkan-maksutiedoston olevan Windowsin mediasoittoluettelo. Kyse on silloin koneesi resurssienhallinnan tulkinnasta.

Varsinainen virhe voi syntyä siitä, että käyttäjä luottaa Windowsiin ja sen perusteella poistaa palkanmaksutiedostoja.

Tilanteen voi välttää sillä, että asettaa resurssienhallinnan siten, että se ei kerro väärää tietoa palkanmaksutiedoista. Jos tuli vahingossa poistettua palkanmaksutiedostoja, niin ne pitää palauttaa roskakorista, jos ne ovat vielä siellä, tai varmuuskopiolta.