Ajankohtaiset tiedotteet

Hakemistorakenne ja tiedostot

Ohjelma, aputiedostot ja esimerkkiaineisto asentuvat kiintolevylle valittuun hakemistoon, esim. c:\winls. Kunkin yrityksen aineisto tallentuu omaan alihakemistoonsa, esim. c:\winls\firm

Yrityksen laskutustietokantaan (.wls) tallentuu vanhat laskut, alv-erittelytiedot ja myyntireskontra. Laskutustietokantaan voidaan kerätä yrityksen laskutusaineistoS useidenkin vuosien ajalta. Haluttaessa voidaan perustaa erillisiä laskutustietokantoja lyhyempiäkin jaksoja, esimerkiksi kutakin tilikautta, varten.

Laskuttamista helpottamaan perustetaan yritykselle asiakas- (.wak) ja tuotekortisto (.wtk). Laskulomakkeiden ym. tulosteiden ulkoasun määräävät lomakesovitustiedostot (.lom). Yrityksen nimi- ja osoitetiedot sekä erilaiset yrityskohtaiset asetukset tallentuvat erillisiin tiedostoihin (.oma).