Ajankohtaiset tiedotteet

Hakemistorakenne ja tiedostot

Ohjelma, aputiedostot ja esimerkkiaineisto asentuu kiintolevylle valittuun hakemistoon, esim. c:\winvk. Kunkin taloyhtiön aineisto tallentuu omaan alihakemistoonsa, esim. c:\winvk\talo1. Erillisiä levykkeitä käytetään ainoastaan varmuuskopiointi- ja siirtämistarkoituksiin.

Seurantajakson tietokantaan (*.wvk) tallentuvat huoneistojen tiedot, asukkaat, maksajat, omistajat, viitenumerot, kuukausien tavoitemak-sut ja saapuneet suoritukset. Jaksoksi voit valita joko kalenterivuoden tai esim. yhtiökokouksesta seuraavaan (huhti-maaliskuu). Kalenteri-vuosi on hyvä valinta kirjanpidon täsmäyttämisen kannalta. Yhtiöko-kouksesta seuraavaan on taas sikäli hyvä, että vastikkeet säilyvät samansuuruisina koko jakson ajan, mikä ei kuitenkaan ohjelman kannalta ole suinkaan välttämätöntä. Ohjelma tukee tietojen siirtämistä seurantajaksosta toiseen.

Joidenkin isännöintiohjelman tulosteiden ulkoasun määräävät loma-kesovitukset (.lom). Taloyhtiön tiedot sekä taloyhtiökohtaiset asetukset tallentuvat erillisiin tiedostoihin (.oma).