Ajankohtaiset tiedotteet

Finvoice verkkolaskut, kun pankki operoi

Finvoice verkkolaskujen tulostaminen Asteri laskutusohjelmalla

Finvoice verkkolaskut tallennetaan jo tehdyistä laskuista. Verkkolaskujen siirtoketjua testatessa voit käyttää jo asiakkaalle lähteneitä todellisia laskuja.

Finvoice verkkolaskujen tulostaminen Asteri laskutusohjelmalla tapahtuu seuraavasti:

 • Lisää verkkolaskutuksessa oleville asiakkaille asiakaskortistoon verkkolaskutuksessa tarvittavat välitystiedot. Yleensä verkkolaskuosoite+välittäjän tunnus riittävät
 • Tulosta laskut normaaliin tapaan
 • Tallenna laskut verkkolaskuiksi
 • Jos käytössäsi on Asteri Monipankki, saat lähetettyä verkkolaskut pankkiin suoraan Asteri laskutusohjelmasta
 • Jos käytät lähettämiseen verkkopankkia tai muuta pankkiyhteysohjelmaa, voit lähettää ohjelman tallentaman finvoice-tiedoston

Voit tallentaa Finvoice verkkolaskuja jo tekemistäsi laskuista

 • Ennen koelaskujen tallentamista, käy lisäämässä asiakaskortistoon verkkolaskutuksessa olevien asiakkaiden tietoihin tarvittavat tunnisteet alempana olevien ohjeiden mukaisesti.
 • Lisää asiakaskortistoon asiakkaan tietoihin verkkolaskutuksessa tarvittavat välitystiedot
 • Asiakaskortiston koodirivi kenttään syötetään + -merkillä erotettuina yleensä kaksi tietoa, eritystilanteissa 3-4 tietoa:
 • Vastaanottajan verkkolaskuosoite. Saat sen laskun saajalta.
 • Vastaanottajan verkkolaskuoperaattorin tunnus
 • Opus Capitan (Itellan) ollessa verkkolaskuoperaattorina, OVT-tunnus
 • Mikäli vastaanottaja vaatii (yleensä ei vaadi), laskun saajan ostolaskujen käsittelijän sähköpostiosoite
 • Koodirivillä on yleensä vain 2 tietoa: verkkolaskuosoite+välittäjän tunnus, esimerkiksi 003716333854+NDEAFIHH

Jos lasku ei mene perille pankkiverkosta lähetettäessä

Jos laskuttajan operaattori on pankki, olemme huomanneet seuraavaa:

Esim: Lähetät verkkolaskut Asteri Monipankilla, Nordea on verkkolaskuoperaattori. Vastaanottajat, joilla on operaattorina Maventa tai Apix Messaging: verkkolaskut eivät mene perille

Syy 1: Vastaanottaja ei ole tehnyt Maventan kanssa tarvittavaa lisäsopimusta ottaa vastaan myös pankkiverkosta lähetettyjä laskuja.

Syy 2: Vastaanottajan verkkolaskuoperaattorin tunnus määräytyy sen mukaan, lähetetäänkö laskut pankkiverkosta vai sen ulkopuolelta.

Tarkista vastaanottajalta tai vastaanottajan verkkolaskuoperaattorilta, mitä välittäjän tunnusta tulee käyttää pankkiverkosta lähetettäessä.

Maventa: merkkaa verkkolaskuosoite + välittäjän tunnus + ovt-tunnus

Välittäjän tunnus ei 003721291126 vaan DABAFIHH (jos ei silläkään mene läpi, luultavasti asiakkaalla ei ole sopimusta voimassa että voi vastaanottaa pankkiverkosta lähetettyjä verkkolaskuja, Maventalla vaatii erillisen sopimuksen asiasta)

Apix Messaging Oy: Tarkista Apixin oma ohje. Aiemmat osoitteet eivät toimineet enää 1.3.2023. Aktian kautta lähetettäessä vastaanottajan verkkolaskuosoite on vastaanottajan OVT tunnus, välittäjän tunnus 003723327487.

Opus Capitan (ent. Itella) ollessa verkkolaskuoperaattorina, tarvitaan enemmän tietoja

Finvoice verkkolaskujen tallennukseen pääset laskujen syöttöruudulta valinnalla tiedosto /verkkolasku /finvoice

Finvoice verkkolaskujen tallennus

Tehdyt laskut tallennetaan Finvoice verkkolaskuiksi antamalla laskunnumerovälin, jolta laskut tallennetaan.

Verkkolaskujen tallennusruudulla oleviin kenttiin syötetään kentän otsikkoa vastaava tieto tai kenttä voidaan jättää tyhjäksi, mikäli sitä ei käytetä verkkolaskuja tehtäessä.

Kenttiin syötettävien tietojen tietosisältö selviää Pankkiyhdistyksen Finvoice -soveltamisohjeesta tai verkkolaskuoperaattorilta.

Testaaminen: Voit huoletta testata verkkolaskujen muodostusta seuraavasti:

 • Valitse jokin jo tehty lasku testauksen kohteeksi.
 • Valitse mieluiten sellainen asiakas, joka haluaa saada verkkolaskuja ja selvitä tämän asiakkaalta verkkolaskun välitystiedot.
 • Lisää asiakaskortistoon sille asiakkalle, jonka laskusta on kyse, laskun välitystiedot koodi -kenttään aiemmin tällä sivulla olevien ohjeiden mukaan.
 • Kirjoita valitsemasi laskun numero kenttiin alkaen laskunnumerosta ja päättyen laskunnumeroon.
 • Kirjoita tiedoston polku ja nimi kenttään testitiedoston nimi, esim C:\0.xml (jolloin testilasku tallentuu C: kovalevyn juureen nimelle 0.xml)
 • Täytä Seller.. alkuisiin kenttiin laskuttavan yrityksen tiedot sekä anna tili1 IBAN ja BIC koodit
 • Testausvaiheessa voit jättää kentät myös tyhjiksi, mutta on suositeltavaa käyttää kentissä oikeita tietoja, jotta testiaineisto saadaan mahdollisimman todenmukaiseksi.
 • Tarkista, että oikealla alhalla olevassa kun tiedosto on muodostettu laatikossa on piste kohdassa avaa muistiossa.
 • Napsauta [OK] jolloin ohjelma tallentaa Finvoice laskun ja avaa lopuksi muistion näyttäen laskun muistiossa.
 • Kun olet saanut testilaskut aikaan, sovi testaamisesta verkkolaskuoperaattorin kanssa.
 • Verkkolaskuoperaattorille lähetettävä tiedosto on nimetty kohdassa tiedoston polku ja nimi.

Kuva 1:Keskeiset määritettävät kohdat

Kuva 2a:Tallennus

Tallennettava Finvoice-tiedoston nimi määrittää, mihin sijaintiin ja nimelle tiedosto tallennetaan. Työasema-asennuksissa polku on yleensä C:\-aseman juuressa oleva tiedostokansio. Pilvessä käyttäessä tallennuspolku on Z:\-asema tai vaihtoehtoisesti V:\-asema, jos haluat tallentaa tiedoston pilvestä tietokoneesi C:\-asemalle (esimerkiksi pilvessä V:\finvoice\laskut.xml tallentaa tiedoston tietokoneellesi c:\finvoice\laskut.xml -kansioon).

Kuva 2b:Kuluttaja e-Laskut lisämääritys

Kuluttaja e-Laskuja tehtäessä laskunaihe tallennetaan EpiPaymentInstructionID -kenttään määrityksellä:

Kuva 3: Seller ..

Kuva 4a: Soap-env

Kuva 4b:Paperilaskuina tulostuspalveluun ohjaaminen

Kuva 5: row

Kuva 6: InvoiceRecipient

Kuva 7:ZLP, DI, CAC

Kuva 8:SpFreeText

OVT-tunnus

OVT-tunnus muodostuu Y-tunnuksesta ollen muotoa 0037xxxxxxxxNNNNN

 • 0037 on Suomen koodi.
 • xxxxxxxx on Y-tunnus ilman väliviivaa
 • NNNNN on yhteisön osan tunnus, joka ei ole pakollinen

Sivua päivitetty Apixin osalta 3.3.2023 / jm