Ajankohtaiset tiedotteet

Finvoice ostolaskujen tuominen Asteri ostoreskontraan

Finvoice verkkolaskut tuodaan avoimet laskut tilassa valinnalla tiedosto | tuo Finvoice verkkolaskuja. ym. toiminto tuo kaikki tiedostossa olevat laskut tähän yritykseen. Jos samassa tiedostossa on usealle yritykselle tulevia laskuja, ne voidaan tuoda yksitellen valinnalla Tiedosto | tarkastele Finvoice-verkkolaskuja | tuo tämä lasku reskontraan.

Finvoice muotoisten ostolaskujen lukeminen ostoreskontraan

Finvoice-verkkolaskujen sisäänluku: Tiedosto|Tuo Finvoice-verkkolaskuja

Myyjäkortistossa on uusi kenttä SellerPartyIdentifier. Syötä siihen myyjän Y-tunnus tai muu tunniste, jota myyjä käyttää Finvoice-laskuissaan.

Finvoicea luettaessa ohjelma etsii myyjän perustuen SellerPartyIdentifier-kenttään tai sen puuttuessa verrataan myyjän nimeä SellerOrganisationName-lohkon tietoon. Jos myyjää ei löydy, ohjelma kysyy, lisätäänkö se myyjäkortistoon. Jos vastaat Ei, pääset valitsemaan, mikä kortiston myyjä on kyseessä ja ohjelma tallettaa sinne ko. Finvoice-laskussa olevan SellerPartyIdentifier- kentän arvon seuraavaa käyttökertaa varten.

Ostolaskut tiliöityvät seuraavasti:

Jos Finvoice muotoisessa ostolaskussa on tuoterivikohtainen tiliöinti (tilinumero kohdassa <RowNormalProposedAccountIdentifier>), ohjelma tiliöi laskun tuoterivikohtaisesti:

  • <RowNormalProposedAccountIdentifier> on kirjanpidon tilinumero
  • <RowAccountDimensionText> on kirjanpidon kustannuspaikka
  • <RowShortProposedAccountIdentifier> on ostoreskontran kustannuspaikka

Tuoterivin alv käsitellään seuraavasti:

  • Jos tuoterivin tilinumero (kohdassa <RowNormalProposedAccountIdentifier> oleva tilinumero) löytyy ostoreskontran tilikartasta (tilikartta valitaan kohdasta määritä/perustiedot/tiliöinti ja sitä voi muokata valinnalla ikkuna/tilikartta) ja tilille on annettu tilikarttaan ALV-koodiksi AON -alkuinen alv-koodi, esim AON24, ohjelma tiliöi tuoterivin <RowVatExcludedAmount> kohdassa olevan summan <RowNormalProposedAccountIdentifier> tilille ja arvonlisäveron osuuden (<RowVatAmount> kohdassa olevan summan) tilikartasta hakemalleen ostojen arvonlisäverosaaminen tilille (tilille, jonka alv-koodi alkaa OA, esim OA24)
  • Muussa tapauksessa ohjelma tiliöi tuoterivin bruttokirjausperiaatteen mukaisesti kohdassa <RowAmount> olevan summan <RowNormalProposedAccountIdentifier> olevalle tilinumerolle.
  • Myyjän löytyessä kortistosta ja jos sillä on kortistossa määritelty oletustiliöinti, ohjelma käyttää ko. tiliöintipohjaa
  • Jos perustiedoissa on määritelty oletustiliöintipohja, ohjelma käyttää sitä
  • Käytetään perustiedoissa olevaa ostovelkatiliä ja jätetään kulutili tyhjäksi

HUOM! jos tiliöintipohja on pidempi kuin kaksirivinen, laskun loppusumma tulee vain kahdelle ensimmäiselle riville pääset korjaamaan tiliöintiä Finvoicen lukemisen loputtua toiminnoilla Muokkaa|Korjaa ostolaskua ja Korjaa tiliöintiä

Asteri ostoreskontran finvoicen sisäänluku lukee tietoa seuraavista

kentistä:

<TABLE>
<TR>
<TD>
<Finvoice>
        <SellerPartyIdentifier>[Myyjäkortistossa oleva sellerpartyidentifier myyjän tunnistamiseen]</SellerPartyIdentifier>
        <SellerOrganisationName>[Myyjän nimi]</SellerOrganisationName>
        <SellerContactPersonName>[Myyjän lisänimi]</SellerContactPersonName>
        <SellerStreetName>[Myyjän katuosoite]</SellerStreetName>
        <SellerPostCodeIdentifier>[Myyjän postiosoite]</SellerPostCodeIdentifier>
        <SellerTownName>[Myyjän kaupunki]</SellerTownName>
        <SellerPhoneNumberIdentifier>[Myyjän puhelin]</SellerPhoneNumberIdentifier>
        <SellerFaxNumber>[Myyjän telefax]</SellerFaxNumber>
        <SellerEmailaddressIdentifier>[Myyjän sähköposti]</SellerEmailaddressIdentifier>
        <SellerWebaddressIdentifier>[Myyjän kotisivujen osoite]</SellerWebaddressIdentifier>
        <SellerAccountID IdentificationSchemeName=”IBAN”>[Myyjän tilinumero]</SellerAccountID>
        <InvoiceTotalVatIncludedAmount AmountCurrencyIdentifier=”EUR”>[Laskun alv:n sisältävä loppusumma]</InvoiceTotalVatIncludedAmount>
        <InvoiceDate Format=”CCYYMMDD”>[laskun päiväys muodossa VVVVKKPP]</InvoiceDate>
        <InvoiceDueDate Format=”CCYYMMDD”>[eräpäivä muodossa VVVVKKPP]</InvoiceDueDate>
        <InvoiceNumber>[laskun numero]</InvoiceNumber>
        <EpiRemittanceInfoIdentifier IdentificationSchemeName=”SPY”>[laskun viitenumero]</EpiRemittanceInfoIdentifier>
        <CashDiscountDate Format=”CCYYMMDD”>[kassapäivä muodossa VVVVKKPP]]</CashDiscountDate>
        <CashDiscountAmount AmountCurrencyIdentifier=”EUR”>[kassa-alennettu loppusumma]</CashDiscountAmount>
        <ShortProposedAccountIdentifier>[ostoreskontran kustannuspaikka]</ShortProposedAccountIdentifier>
        <NormalProposedAccountIdentifier>[kirjanpitotili]</NormalProposedAccountIdentifier>
        <AccountDimensionText>[kirjanpidon kustannuspaikka]</AccountDimensionText>
        <invoicerow>
            <RowShortProposedAccountIdentifier>[tuoterivin ostoreskontran kustannuspaikka]</RowShortProposedAccountIdentifier> 
            <RowNormalProposedAccountIdentifier>[tuoterivin kirjanpitotili]</RowNormalProposedAccountIdentifier>
            <RowAccountDimensionText>[kirjanpidon kustannuspaikka]</RowAccountDimensionText>
            <ArticleName>[tiliöintiselite]</ArticleName>
            <RowVatRatePercent>[verokanta]</RowVatRatePercent>
            <RowVatAmount>[alv euroa]</RowVatAmount>
            <RowVatExcludedAmount>[veroton rivisumma]</RowVatExcludedAmount>
            <RowAmount>[rivisumma sisältäen alv:n]</RowAmount>
        </invoicerow>
        <invoicerow>

             … seuraava laskurivi

        </invoicerow>
        <invoicerow>

             … seuraava laskurivi

        </invoicerow>
        <invoicerow>

             … seuraava laskurivi

        </invoicerow>
</Finvoice>
<Finvoice>

        … uusi lasku alkaa tästä

</Finvoice>
<Finvoice>

        … ja jälleen uusi lasku

</Finvoice>
</TD>
</TR>
</TABLE>

Esimerkki vähimmäistiedot sisältävästä siirtotiedostosta, jossa kuitenkin tuoterivikohtainen tiliöinti laskujen tuomiseksi Asteriin:

<TABLE>
<TR>
<TD>
<Finvoice>
        <SellerPartyIdentifier>0123456-7</SellerPartyIdentifier>
        <SellerOrganisationName>Pullin Kala Oy</SellerOrganisationName>
        <SellerAccountID IdentificationSchemeName=”IBAN”>FI1234567890123456</SellerAccountID>
        <InvoiceTotalVatIncludedAmount AmountCurrencyIdentifier=”EUR”>123,40</InvoiceTotalVatIncludedAmount>
        <InvoiceDate Format=”CCYYMMDD”>20050518</InvoiceDate>
        <InvoiceDueDate Format=”CCYYMMDD”>20050602</InvoiceDueDate>
        <InvoiceNumber>12</InvoiceNumber>
        <EpiRemittanceInfoIdentifier IdentificationSchemeName=”SPY”>123</EpiRemittanceInfoIdentifier>
        <CashDiscountDate Format=”CCYYMMDD”>20050525</CashDiscountDate>
        <CashDiscountAmount AmountCurrencyIdentifier=”EUR”>118,70</CashDiscountAmount>
        <invoicerow>
            <RowShortProposedAccountIdentifier>100</RowShortProposedAccountIdentifier> 
            <RowNormalProposedAccountIdentifier>4010</RowNormalProposedAccountIdentifier>
            <RowAccountDimensionText>200</RowAccountDimensionText>
            <ArticleName>Testirivi 1</ArticleName>
            <RowVatRatePercent>22</RowVatRatePercent>
            <RowVatAmount>11,00</RowVatAmount>
            <RowVatExcludedAmount>50,00</RowVatExcludedAmount>
            <RowAmount>61,00</RowAmount>
        </invoicerow>
        <invoicerow>
           <RowShortProposedAccountIdentifier>100</RowShortProposedAccountIdentifier> 
<RowNormalProposedAccountIdentifier>4010</RowNormalProposedAccountIdentifier>
            <RowAccountDimensionText>200</RowAccountDimensionText>
            <ArticleName>Testirivi 2</ArticleName>
            <RowVatRatePercent>22</RowVatRatePercent>
            <RowVatAmount>11,25</RowVatAmount>
            <RowVatExcludedAmount>51,15</RowVatExcludedAmount>
            <RowAmount>62,40</RowAmount>
        </invoicerow>
</Finvoice>
</TD>
</TR>
</TABLE>

Asteri ostoreskontra lukeee myös Finvoice standardin mukaisia Finvoice laskuja. Ylläolevat esimerkit ovat yksinkertaistettuja malleja a) jotta niistä näkee, mitä kenttiä Finvoicesta poimitaan ja b) jotta voit tarvittaessa tehdä oman liittymän ostolaskujen tuomiseen esim. tuotannonohjausjärjestelmästä (joka voi tallentaa joko standardin muotoista Finvoicea tai tässä esitettyä minimivaatimukset täyttävää siirtotiedostoaineistoa, joka kuitenkin on luettavissa Asteri ostoreskontraan.

Esimerkki: Tuoterivikohtaisen tiliöinnin ALV-käsittelyn rakentaminen

Seuraavassa on lyhyt esimerkki, miten Finvoicea luettaessa saadaan tuoterivikohtainen tiliöinti tehtyä nettokirjausperiaatteella:

Nettokirjausperiaatteen käyttämiseen tarvitaan Asteri kirjanpidon tilikartta. Jos käytössäsi on Asteri kirjanpidon tilikartta, jossa on valmiit ALV-koodaukset siirry kohtaan 3.

Jos käytösssäsi ei ole Asteri kirjanpitoa, toimi seuraavasti:

Kopioi ostoreskontraohjelman mukana tullut mallikirjanpitotietokanta C:\WINOR\OY20.WKP oman yrityksesi kansioon, esim nimelle C:\WINOR\YRITYS\YRITYS.WKP

Siirry ostoreskontran avoimet laskut tilaan ja valitse Määritä | Perustiedot | tiliöinti

tilikartta: kohtaan edellisessä kohdassa kopioimasi tilikartta

C:\WINOR\YRITYS\YRITYS.WKP ja napsauta OK

Valitse ostoreskontran avoimet laskut tilassa Ikkuna | tilikartta

Lisää tilikarttaan tarvittavat nettokirjausperiaatteen ostotilit ja anna niiden ALV-tunnukseksi AON24, AON14 tai AON10 sen mukaan mikä tilin verokanta on, katso esimerkkiä tilistä 4010.

Tarkista, että tilikartasta löytyvät verokannoittaiset ostojen alv-saaminen tilit, yleensä 1536 OA24 Ostojen 24% alv saaminen, 1539 OA14 Ostojen 14% alv saaminen ja 1540 OA10 Ostojen 10% alv saaminen, joille tileille ohjelma kirjaa nettokirjausperiaatteellisten ostotilien alv:n osuuden.

Varmistu, että luettavassa Finvoicessa on tuoterivikohtainen tiliöinti siten, että <RowNormalProposedAccountIdentifier> kohdassa on ostotilin tilinumero.

Lue Finvoicet ostoreskontraan.

Yksittäisten laskujen tuonti

Finvoice tiedostossa saattaa olla laskuja usealle yritykselle,  esim. isännöitsijätoimisto noutaa pankista yhteen tiedostoon usean taloyhtiön laskut.

Tuotavat ostolaskut saadaan poimittua avoimet laskut tilassa valinnalla Tiedosto | Tarkastele Finvoice laskuja | [Tuo tämä lasku reskontraan] toiminnolla