Ajankohtaiset tiedotteet

Finvoice-laskujen tiliöinti

Jos Finvoice-muotoisessa ostolaskussa on tuoterivikohtainen tiliöinti (tilinumero kohdassa<RowNormalProposedAccountIdentifier>), ohjelma tiliöi laskun tuoterivikohtaisesti:

  • <RowNormalProposedAccountIdentifier> on kirjanpidon tilinumero
  • <RowAccountDimensionText> on kirjanpidon kustannuspaikka
  • <RowShortProposedAccountIdentifier> on ostoreskontran kustannuspaikka

Tuoterivin alv käsitellään seuraavasti:

  • jos tuoterivin tilinumero (kohdassa <RowNormalProposedAccountIdentifier> oleva tilinumero)  löytyy ostoreskontran tilikartasta (tilikartta valitaan kohdasta Määritä|Perustiedot|Tiliöinti ja sitä voi muokata valinnalla Ikkuna|Tilikartta) ja tilille on annettu tilikarttaan ALVkoodiksi AON -alkuinen alv-koodi, esim. AON24, ohjelma tiliöi tuoterivin <RowVatExcludedAmount> kohdassa olevan summan <RowNormalProposedAccountIdentifier> tilille ja arvonlisäveron osuuden (<RowVatAmount> kohdassa olevan summan) tilikartasta hakemalleen ostojen arvonlisäverosaaminen tilille (tilille, jonka alv-koodi alkaa OA, esim. OA24)
  • muussa tapauksessa ohjelma tiliöi tuoterivin bruttokirjausperiaatteen mukaisesti kohdassa <RowAmount> olevan summan <RowNormalProposedAccountIdentifier> olevalle tilinumerolle
  • Laskun tuoterivien tiliöimätön osuus tiliöidään vastaavalla tavalla laskukohtaisten tiliöintikenttien <ShortProposedAccountIdentifier> (ostoreskontran kustannuspaikka), <NormalProposedAccountIdentifier> (kirjanpidon tilinumero) ja <AccountDimensionText> (kirjanpidon kustannuspaikka) mukaisesti
  • Jos tuoterivi on rakennuspalvelun käännetyn alv:n mukaista ostoa eli jos RowVatCode on AE, ko. rivi tiliöityy ensimmäiselle tilikartasta löytyvälle tilille, jonka koodi alkaa RHV (esim. RHV24).

Muussa tapauksessa, jos myyjä löytyy kortistosta ja jos sillä on kortistossa määritelty oletustiliöinti, ohjelma käyttää ko. tiliöintipohjaa.

Muussa tapauksessa jos perustiedoissa on määritelty oletustiliöintipohja, ohjelma käyttää sitä. Muussa tapauksessa käytetään perustiedoissa olevaa ostovelkatiliä ja jätetään kulutili tyhjäksi.

HUOM! jos tiliöintipohja on pidempi kuin kaksirivinen, laskun loppusumma tulee vain kahdelle ensimmäiselle riville.

Pääset korjaamaan ostolaskua ja tiliöintiä Finvoicen lukemisen loputtua toiminnoilla Muokkaa|Korjaa ostolaskua ja Korjaa tiliöintiä.