Ajankohtaiset tiedotteet

Esimerkkejä huoneiston tietojen syöttämiseen

ESIMERKKI: ASUKAS OMISTAA JA MAKSAA

Näin huoneiston tiedot syötetään, kun huoneistossa on yksi asukas, joka omistaa sen ja maksaa kaikki huoneiston vastikkeet.

1) Huoneiston tiedot -ikkunaan syötetään huoneiston tiedot.

2) Asukkaat-ikkunaan syötetään esim. Antti Asikainen ja hänen henkilötietonsa. Jos asukkaita halutaan talonkirjaa varten enemmän, syötetään esim. puoliso, lapset jne. omille riveilleen.

3) Siirrytään Antti Asikaisen kohdalle ja painetaan F2, jolloin asukkaan tiedot menevät maksajaksi.

4) Maksajat-ikkunassa painetaan F3, jolloin saadaan osoite taloyhtiön tiedoista ja huoneiston tunnuksesta.

5) Painetaan F4, jolloin maksajan ID siirtyy automaattisesti Omistajat-ikkunaan ja Kertoimet-ikkunaan.

6) Kertoimet-ikkunaan syötetään kertoimet.

7) Viitenumerot-ikkunaan onkin automaattisesti syntynyt sopiva viitenumero.

8) Painetaan Kertoimet-ikkunan Tee kuukausimaksut -painiketta ja edelleen tallennetaan huoneiston tiedot.

HUOM! Voit tietenkin näppäillä tiedot vaihtoehtoisesti käsin käyttämättä F2, F3, F4 –näppäinten tarjoamaa automaatiota.

ESIMERKKI: PARISKUNTA OMISTAA JA MAKSAA

Näin huoneiston tiedot syötetään, kun huoneistossa asuu pariskunta, joka omistaa asunnon suhteessa 7:3 ja maksaa yhteisesti kaikki huoneiston vastikkeet.

1) Huoneiston tiedot -ikkunaan syötetään huoneiston tiedot.

2) Asukkaat-ikkunaan syötetään esim. Viivi Vallaton ja seuraavalle riville esim. Ville Vallaton.

3) Mennään Viivin kohdalle ja painetaan F2, jolloin Viivi menee maksajaksi.

4) Mennään Villen kohdalle ja painetaan F2, jolloin Ville menee maksajaksi.

5) Painetaan F5, jolloin maksajaksi menee Vallaton Viivi ja Ville.

6) Maksajat-ikkunan kaikilla kolmella rivillä käydään painamassa F3, jotta saadaan osoitteet.

7) Omistajat-ikkunaan syötetään Viivin ID (esim. 1) ja Omistusosuudeksi esim. 70% ja vastaavasti Villen ID (esim. 2) ja Omistusosuudeksi esim. 30%.

8) Kertoimet-ikkunaan syötetään kertoimet ja kaikkiin vastikkeisiin kirjoitetaan maksajaksi Viivin ja Villen yhteinen ID (Esim. 3).

9) Viitenumero onkin syntynyt automaattisesti.

10) Kertoimet-ikkunassa painetaan Tee kuukausimaksut ja edelleen tallennetaan huoneiston tiedot.

ESIMERKKI: OMISTAJA JA VUOKRALAINEN

Näin huoneiston tiedot syötetään, kun huoneistossa asuu vuokralainen ja huoneiston omistaa eri henkilö. Vuokralainen maksaa osan maksuista, omistaja osan.

1) Huoneiston tiedot -ikkunaan syötetään huoneiston tiedot.

2) Asukkaat-ikkunaan syötetään vuokralaisen tiedot, esim. Vilma Vuokrala.

3) Painetaan F2, jolloin Vilma menee yhdeksi maksajaksi. (ID esim. 1)

4) Maksajat-ikkunassa Vilman kohdalla painetaan F3, jotta saadaan osoite automaattisesti.

5) Maksajat-ikkunaan syötetään omalle rivilleen omistajan tiedot (ID esim. 2).

6) Omistajat-ikkunaan merkitään omistajan ID (esim. 2) ja Omistusosuudeksi esim. 100%.

7) Kertoimet-ikkunaan merkitään kertoimet ja maksajaksi aina se, kumpi maksaa ko. vastikkeen. Esim. hoitovastikkeeseen omistaja (ID = 2) ja autopaikkaan vuokralainen (ID = 1)

8) Viitenumerot ovatkin syntyneet automaattisesti

9) Kertoimet-ikkunassa painetaan Tee kuukausimaksut, ja edelleen tallennetaan huoneiston tiedot.