Ensikäynnistys

Kun Asteri Tehtäväseuranta käynnistetään asennuksen jälkeen ensimmäistä kertaa, se tutkii, mitä Asteri-aineistoja koneelta löytyy ja ottaa tarvittavat tiedot pohjaksi.

Vastaa Kyllä, jolloin ohjelma kysyy oman laskutuksesi tiedot.

Jos käytössäsi ei ole Asteri Lähete/Laskutus -ohjelmaa, älä syötä muuta kuin asiakaskortisto-kohtaan sellainen polku ja nimi, jolle haluat perustaa asiakaskortiston. Tiedostonimen tarkenteen on oltava wak.

Tehtäväseuranta perustaa ko. kortiston ja lisää sinne ne asiakkaat, jotka löytyvät muista Asteri-ohjelmista.

Jos käytössäsi on Asteri Lähete/Laskutus -ohjelma, syötä oman yrityksesi laskutustietokannan, asiakaskortiston ja tuotekortiston polut.

Paina Jatka, jolloin ohjelma kysyy, mihin kansioihin eri Asteri-ohjelmat on asennettu.

Tämän perusteella ohjelma etsii asiakkaittesi tiedot pohjaksi.

Jos ohjelma on asennettu paikallisesti yhdelle koneelle, syötä polut muodossa c:\winkp jne.

Jos ohjelma on asennettu verkkopalvelimelle, syötä polut muodossa s:\winkp tms.

Vaikka käytössäsi ei olisikaan kaikkia Asteri-ohjelmia, voit antaa ”turhienkin” polkujen olla mukana em. ikkunassa; ohjelma jättää huomiotta ne polut, joita ei löydy.

Vinkki:

Jos olet jakanut esim. eri yritysten kirjanpidot tehtäväksi eri työntekijöillesi ja asentanut Asteri Kirjanpidon kullekin työntekijälle eri kansioon, esim.

  • s:\winkp_matti
  • s:\winkp_maija
  • s:\winkp_mikko

niin voit syöttää em. ikkunaan Kirjanpito-kohtaan kansioksi

  • s:\winkp*

jolloin ohjelma käy läpi kaikki winkp-alkuiset kansiot ja ottaa mukaan siellä olevat yritykset.