Ennakonpidätyslaskelma

Ennakonpidätyslaskelma on selvitys siitä, miten ohjelma on laskenut palkansaajan ennakonpidätyksen. Ennakonpidätyslaskelma tulostuu omana tulosteena tai yhdistetyn palkkalaskelman alaosaan. Palkkamap-piin on tulostettava joko ennakonpidätyksen sisältävät yhdistetyt palkka-laskelmat tai erilliset ennakonpidätyslaskelmat.

Palkansaaja saattaa kummastella, kun häneltä on pidätetty veroa enemmän kuin verokortissa ilmoitetun (perus)prosentin verran. Yleensä syyksi paljastuu, että palkansaaja on saanut palkkaa enemmän kuin palkkakauden tulorajan verran, jolloin ennakonpidätys on suoritettu perus- ja lisä-prosentin mukaan. Ennakonpidätyslaskelma on tuloste, joka kertoo, miten pidätys on tehty.