Ennakonpidätys, työntekijä TyEL maksu ja työttömyysvakuutusmaksu, kun palkansaaja saa vain luontoisetuja

Kysymys: Miten menetellään tilanteessa, jossa palkansaajalle maksetaan vain luontoisetuja?

Ennakonpidätys, työntekijältä perittävä TyEL-maksu ja työtekijän osuus työttömyysvakuutusmaksusta peritään seuraavalla palkanmaksukerralla, jossa maksettavasta summasta riittää näiden erien kattamiseen. Tarvittaessa ne kirjataan saamiseksi palkansaajalta.

Asterissa ei ole automaatiota, vaan käyttäjä kirjaa muistiin pidättämättä jääneet summat pidättääkseen ne seuraavassa mahdollisessa palkanmaksukerrassa.

Huomioitavaa on, että jokaisella kolmella pidätyksellä on eri mittainen aika, jonka kuluessa se voidaan pidättää: (loppuvuosi, vuosi ja kaksi vuotta)

Ennakonpidätys (pidätetään myöhemmin samana vuonna):

Ennakonpidätystä ei toimiteta rahana maksettua suoritusta suurempana. Jos työntekijä on saanut jossain kuussa pelkästään luontoisedun, mutta hänelle maksetaan vielä saman vuoden aikana rahapalkkaa, on luontoisetu otettava huomioon myöhemmässä ennakonpidätyksessä.

Työntekijältä perittävä TyELmaksu (pidätetään vuoden kuluessa):

Jos työntekijälle ei palkanmaksun yhteydessä ole maksettu työntekijän eläkemaksun pidättämiseen riittävää rahapalkkaa, mutta eläketurva kertyy, työnantaja voi pidättää eläkemaksun vuoden kuluessa seuraavien palkanmaksujen yhteydessä. TyEl 10 luku, 154

Työtekijän osuus työttömyysvakuutusmaksusta (pidätetään kahden vuoden kuluessa) Jos työntekijälle ei palkanmaksun yhteydessä ole maksettu palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun pidättämiseen riittävää rahapalkkaa, työnantaja voi pidättää palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun kahden vuoden kuluessa seuraavien palkanmaksujen yhteydessä.

Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta 7. luku 20 § 3 mom.

Vaikka työnantaja ei voi pidättää työttömyysvakuutusmaksua puuttuvan rahapalkan vuoksi, vastaa hän silti sekä työnantajan että palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta Työttömyysvakuutusrahastolle. Sama tilanne on myös silloin, kun rahapalkkaa ei jää jäljelle ennakonpidätyksen jälkeen.

Tarkista tietojen oikeellisuus ja soveltamisohje ym viranomaistahoilta.