Ajankohtaiset tiedotteet

Englanninkielinen lasku

Kun on tarve laskuttaa sekä Suomeen että ulkomaille, voidaan menetellä mm. seuraavilla tavoilla

Tapa 1: Tee kielineutraali laskulomakesovitus. Sellainen, jonka voi lähettää Suomeen ja ulkomaille

Tapa 2: Tee oma lomakesovitus ulkomaille lähetettäviä laskuja varten.

Tapa 3: Perusta oma yritys ulkomaan laskutusta varten

Tapa 1: Tee kielineutraali lomakesovitus

Tee kielineutraali lomakesovitus, jollaiset laskut voit lähettää Suomeen ja ulkomaille

Määritä lomakesovitukseen suomi/englanti tekstit tai käytä sellaisia neutraaleja sanoja, jotka ymmärretään sekä Suomessa että ulkomailla

esim. jos suomalaiset asiakkaasi ovat kansainvälisiä, voi olla että selviät tekemällä puhtaasti englanninkielisen laskun

Seuraavia määrityksiä

määritä /tuoterivit paperille /tuoterivin otsikkojen tekstit

määritä /perustiedot /tiedostot ja tulostus ->lomakesovitus ja tekstit

Jos tulostat esipainetulle lomakkeelle: määritä / lomakkeen kehysten paikat ja tekstit /siirtymävaiheen tilisiirto /Yläosan tekstit ja tilisiirron tekstit


Esipainetun lomakkeen luukkujen otsikot saat käännettyä esim. suomi / englanti


Muuta tulostuvat summa -tekstit kielineutraaleiksi tai kaksikielisiksi

Esipainetun lomakkeen laatikoiden otsikot saat käännettyä:

tuoterivin otsikot saat käännettyä:

Tapa 2: Oma lomakesovitus ulkomaan laskuille

Tee omat lomakesovitukset Suomeen ja ulkomaille lähetettäville laskuille

Tulosta ulkomaille lähtevät laskut valinnalla omalomake ja valitsemalla ulkomaan laskusovituksen

Niksi:jos haluat, että Asteri valitsee automaattisesti ulkomaan
laskun saavalle asiakkaalle ulkomaan lomakesovituksen, käytä seuraavaa konstia. Tämä toimii vain Asteri lähete/laskutus versiossa.

Määritä suoraveloituksen lomakesovitus kohtaan ulkomaan lomakesovitus ja ruksaa kohta suoraveloitusasiakkaille käytetään omaa lomakesovitusta

Syötä asiakaskortistoon ulkomaan laskuja saaville asiakkaille jokin pankkitili (mikä vain) suomalaisessa väliviivamuodossa, esim. 101710-122. Tilinumerolla ei ole väliä, sitä käytetään vain, jotta ohjelma tulostaa laskun käyttäen suoraveloitus -lomakesovitusta


Esimerkki englanninkielisestä laskulomakesovituksesta

suoraveloitus-niksiä käyttäen saat ohjelman tulostamaan automaattisesti ulkomaan laskun ulkomaan asiakkaille


Niksi, jolla saadaan tulostettua valituille asiakkaille automaattisesti erilainen lasku

Tapa 3: Oma yritys ulkomaan laskutukselle

Perustetaan oma yritys ulkomaanlaskutusta varten

suomi-laskutus ja ulkomaan-laskutus -yrityksillä on omat reskontrat ja laskuhistoriat

asiakas- ja tuotekortistot voivat olla yhteiset tai omat

Ulkomaanlaskutus -yritys voidaan määrittää käyttämään suomilaskutus -yrityksen asiakas- ja tuotekortistoja


Perusta ulkomaan laskutusta varten oma yritys


Määritä ulkomaan laskutusta tekevä yritys käyttämään suomilaskutus -yrityksen asiakas- ja tuotekortistoa