Ajankohtaiset tiedotteet

EAN-viivakoodi

EAN-viivakoodi on hyödyllinen, jos toimitatte tavaraa sellaisille asiakkaille, jotka lukevat lähetteistä EAN koodit viivakoodinlukijalla (esim. vähittäiskauppa). Määritykset ovat laskunsyöttötilassa: Määritä | EAN-viivakoodi tuoteriville. EAN-viivakoodin tietosisältö voi olla eri kuin tuotekoodi.

Suosittelemme että tallennatte EAN viivakoodin tuotekortistoon:

 • Nimike2 kenttään (kun käytätte omia tuotekoodeja ja sama ean-koodi voi olla usealla eri tuotteella)
 • Tuotenumero kenttään (kun ean koodi on aina tuotenumero)

EAN viivakoodi tulostuu noin 4 rivin korkuisena ja voidaan valita tulostettavaksi tuoterivin alle tai tuoterivin loppuun. Lomakesovituksen tuoterivejä on harvennettava, jotta viivakoodi ei tulostu seuraavan tuoterivin päälle. Valmis lomakesovitus löytyy ohjelmakansiosta nimeltä laheteean.lom

Myös seuraavia lomakemuuttujia voidaan käyttää:

@EANPääLLE = asettaa EAN-viivakoodit tulostumaan esim. omalomakesovitus ”kerälylista.lom” voisi tulostaa EAN-viivakoodit

@EANPOIS = poistaa EAN viivakooditulostuksen (yleensä tätä ei tarvita)

@EAN(1) = tulostaa 1. tuoterivin EAN-viivakoodin

@EAN(2) = tulostaa 2. tuoterivin EAN-viivakoodin jne..

Suluissa sen rivin numero, jonka viivakoodi halutaan tulostaa.

EAN viivakooditulostuksen käyttöönotto

Vaihe 1: Määritä viivakoodin tulostuminen

Siirry laskunsyöttötilaan ja valitse Määritä | EAN-viivakoodi tuoteriville.

Valitse, missä tuotekortin tiedossa EAN koodi on tai tulee olemaan, se voi olla joko

 • Tuotenumero kentässä (kun EAN koodi on aina myös tuotekoodi)
 • Nimike 2 kentässä (kun käytössä omat koodit ja EAN koodi tulostuu tavaran saajaa varten)
 • Nimike 2 kentän alussa (haettaessa laskunsyöttötilasta)
 • Nimike 2 kentän lopussa (haettaessa laskusyöttötilasta)

Valitse, missä laskun tuoterivin kentässä EAN koodi tulee olemaan (esim. ne tuotteet, joita ei tallenneta tuotekortistoon), hyviä paikkoja ovat esim:

 • Tuotenumero kentässä
 • Nimike kentän alussa
 • Nimike kentän lopussa

Valitse mihin tulosteisiin EAN-viivakoodi tulostetaan. Huomaa, että vain lähete-lisäosaa käytettäessä voit tulostaa lähetteen tai tilauksen. Perus laskutusohjelmaa käytettäessä voit hyödyntää omalomaketulostusta.

Valitse miten EANkoodia haetaan

Valittavissa ovat

 • ensin laskuriviltä, sitten tuotekoristosta (jos laskurivillä ei ole EAN-muotoinen koodi, haetaan laskun tuoterivin koodin mukaan tuotekortistosta)
 • ensin tuotekortistosta, sitten laskuriviltä (jos tuote ei ole tuotekortistossa tai tuotekortistossa ei ole EAN-muotoista koodia, haetaan laskuriviltä)
 • vain laskuriviltä
 • vain tuotekortistosta

Lomakesovituksen tuoterivejä on harvennettava, jotta viivakoodi ei tulostu seuraavan tuoterivin päälle.

Vaihe 3: Lisää muutama viivakoodi tuotekortistoon

Vaihe 4: Testaa tulostumista laskunsyöttötilassa

Vaihe 5: Ota ominaisuus käyttöön ja lisää loput viivakoodit tuotekortistoon

Kun olet testannut ja valinnut mihin tuotekortiston kenttään EAN-koodit tallennetaan, lisää loppuihin tuotteisiin EAN-koodit.