EAN-viivakoodi laskutuksessa

Laskuun, kuittiin, tilaukseen, lähetteeseen ja omalomakkeelle voidaan tulostaa EAN-viivakoodi. Määritykset ovat laskunsyöttötilassa kohdassa Määritä|EAN-viivakoodi tuoteriville.

EAN-viivakoodin tietosisältö voi olla eri kuin tuotekoodi. EAN viivakoodia varten lomakesovituksen tuoterivejä on harvennettava, jotta viivakoodi ei tulostu seuraavien tuoterivien päälle. EAN viivakoodi tulostuu noin 4 rivin korkuisena ja voidaan valita tulostettavaksi tuoterivin alle tai tuoterivin loppuun.

Myös seuraavia lomakemuuttujia voidaan käyttää:
@EANPÄÄLLE = asettaa EAN-viivakoodit tulostumaan (esim. omalomakesovitus ”kerälylista.lom” voisi tulostaa EAN-viivakoodit
@EANPOIS = poistaa EAN-viivakooditulostuksen (yleensä tätä ei tarvita)
@EAN(1) = tulostaa 1. tuoterivin EAN-viivakoodin (kun laskun tuoterivit halutaan kohdistaa tarkasti). Suluissa sen rivin numero, jonka viivakoodi halutaan tulostaa .