Ajankohtaiset tiedotteet

Bruttotulos -tuloslaskelma / Tuloslaskelma ilman liikevaihtoa ja kuluja

Kirjanpitovelvollinen saa esittää tiettyjen ehtojen täyttyessä tuloslaskelman, jossa tuloslaskelman erät liikevaihto, valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos, valmistus omaan käyttöön, liiketoiminnan muut tuotot ja materiaalit ja palvelut esitetään yhteenlaskettuna eränä ”BRUTTOTULOS”

Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (1753/2015)

Asteri mallitilipuitteistot on tehty useimmille yhtiömuodoille. Erona on tilinpäätösrungossa tuloslaskelman alkuosa – muutoin puitteisto on identtinen.

Bruttotuloskaava käyttävän yrityksen liikevaihto ja myyntikate jää yrityksen omaan tietoon, vaikka tilinpäätöstiedot toimitetaan kaupparekisteriin.

Bruttotuloskaavaa käytettäessä yritys, jonka luottoluokka oli AAA putosi AA luokkaan, sillä luottoluokittajalla ei ollut käytettävissä tunnuslukujen laskemiseen tarvittavia tietoja.

Tilirungon muokkaus bruttotulos kaavaa varten

Alla esimerkinomainen, oma tulkintamme vanhan rungon muokkaamisesta bruttotuloskaavalliseksi, sovella ohjeita tarpeen mukaan. Bruttotuloskaava -tuloslaskelma on helppo tehdä Asterilla. Tilikarttaa ei tarvitse muuttaa. Tilinpäätösrungon muokkaus riittää.

Tee tätä varten uusi tilinpäätösrunko.

  • Muuta tilinpäätösrungostasi sana ”LIIKEVAIHTO” sanaksi ”BRUTTOTULOS” ja muuta sen ryhmän tilinumeroiksi 3000-4999.
  • Poista sen jälkeiset tavaraostojen jne alueen rivit jotka ovat ennen ”henkilöstökuluja”.
  • Tallenna tämän jälkeen tilinpäätösrunko erinimiseksi kuin aikaisempi oli. Tällä rungolla saat tulostettua tuon lyhennetyn tuloslaskelman.
  • Samasta aineistosta voidaan tulostaa erilaisa tilinpäätöksiä eri tarpeita varten. Kuhunkin käytetään omaa erikseen tehtyä tilinpäätösrunkoaan.
  • Tämän suppean tuloslaskelman mahdollisuus tuli sen tähden että pienet yritykset julkaistessaan tilinpäätöstietojaan eivät paljastaisikaan yrityksen kate- ja liikevaihtotietojaan.
  • Huomaa että tämä suppea on vaihtoehtoinen ja vapaaehtoinen. Voit käyttää edelleen aikaisempaa mallia.

Aiheesta tarkemmin:

Kirjanpitolaki (30.12.1997/1336)

Kirjanpitoasetus (30.12.1997/1339)

Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (1753/2015)