Ajankohtaiset tiedotteet

Automaattinen tilaaminen

Täydennysmenetelmien perusteet

Ohjelmassa on kolme erilaista varaston täydennysstrategiaa:

Tilauspistemenetelmässä tilataan tuotetta, jos sen varastomäärä on mennyt tilauspisteen alapuolelle. Kerralla tilataan aina tietty vakiosuuruinen erä.

Tilausvälin menetelmässä tilataan tuotetta säännöllisin väliajoin siten, että varastomäärä nostetaan tilauksen avulla tietylle maksimivarastotasolle.

Ennusteen perusteella -menetelmässä ohjelma laskee olemassa olevan varastotilanteen, myyntitilausten ja ostotilausten perusteella tuotteen varastomäärän muuttumisesta ennusteen. Jos ennuste menee alle tietyn rajan, tuotetta tilataan lisää.

Tuotekortistoon syötettävät määritykset

Varaston täydennysstrategia on tuotekohtainen, toisin sanoen yhtä tuotetta tilataan aina yhden strategian mukaisesti.

Tilauspistemenetelmässä syötä tuotekortistoon

  • Täydennysmenetelmä-kenttään teksti ”tilauspiste”
  • Tilauspiste kpl -kenttään se määrä, mitä pienemmillä varastomäärillä täytyy ostotilaus tehdä
  • Tilauseräkoko-kenttään tällöin tilattava määrä

Tilausvälin menetelmässä syötä tuotekortistoon

  • Täydennysmenetelmä-kenttään teksti ”tilausväli”
  • Tilausväli-kenttään tilausväli päivinä
  • Maksimivarasto-kenttään, miten suureksi ko. tuotteen varastomäärä kasvatetaan kullakin ostotilauksella

Ennusteeseen perustuvia menetelmiä varten kirjoita tuotekortistoon Täydennysmenetelmä-kenttään teksti ”ennuste”.

Ennuste alle tilauspisteen -menetelmä vaatii lisäksi, että olet syöttänyt

Tilauspiste kpl -kenttään sen määrän, mitä pienemmillä varastomäärillä täytyy ostotilaus tehdä

Tilauseräkoko-kenttään tällöin tilattavan määrän

Kaikissa menetelmissä on hyödyksi, jos Toimittaja-kenttään on syötetty sen tavarantoimittajan numero, jolta ko. tuotetta useimmiten tilataan.

Tilausehdotuksen luominen

Osto-työvaiheessa on Tilaa-valikko, josta voit käynnistää automaattisen tilaamisen kulloinkin sopivalla menetelmällä.

Esimerkiksi tilauspistemenetelmällä ohjelma poimii kaikki ne tuotteet, joilla Täydennysmenetelmä on ”tilauspiste” ja Varastossa kpl on pienempi kuin Tilauspiste kpl. Ohjelma ehdottaa, että tilataan siltä toimittajalta, jonka numero on tuotekortiston Toimittaja-kentässä. Tilataan kpl -sarakkeeseen tulee ehdotukseksi, että tilataan sen verran kuin Tilauseräkoko-kentässä on ilmoitettu:

Voit vaihtaa toimittajaa muokkaamalla toimittajanumeroa tai syöttämällä Toimittajannimi-kenttään osan toimittajan nimestä, jolloin ohjelma etsii uuden toimittajannimen.

Voit syöttää Tilataan kpl -kenttään sen määrän, jonka haluat todellisuudessa tilata. Kun painat Luo ostotilaukset, ohjelma tekee kullekin eri toimittajalle tilauksen, jossa on sille kuuluvat tuotteet. Ostotilaukset tallentuvat tietokantaan. Lopuksi ostotilaukset näkyvät Muistiossa, josta voit kopioida tietoja sähköpostiviestiin tai jonka perusteella voit tehdä tilaukset soittamalla puhelimella tavarantoimittajille.

Tilausvälin menetelmässä mukaan otetaan ne tuotteet, joilla seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Täydennysmenetelmä = ”tilausväli”
  • Varastossa kpl on pienempi kuin Maksimivarasto

koneen kalenterin päivämäärästä katsoen viimeisimmästä ko. tuotteen ostotilauksesta on kulunut pidempi tai yhtä pitkä aika kuin Tilausväli-kentässä on päiviä

Tällöin tilattava määrä on suuruudeltaan Maksimivarasto miinus Varastossa kpl.

Ennuste alle rajan -menetelmässä ohjelma laskee tuotteelle varastoennusteen. Jos varasto tulee menemään alle syöttämäsi rajan, ohjelma ehdottaa, että tuotetta tilataan lisää.

Esimerkiksi jos syötät rajaksi 0, ohjelma ehdottaa tilattavaksi niitä tuotteita, joiden varaston näyttää menevän miinukselle. Tilattavaksi määräksi ehdotetaan: Raja-alin ennuste.

Ennuste alle tilauspisteen -menetelmä toimii samalla tavoin, mutta raja muuttuu tuotteittain sen mukaan, mitä olet syöttänyt tuotteelle Tilauspiste kpl -kenttään. Tilattavaksi määräksi ehdotetaan: Tilauseräkoko.

Tilaa|Yhdeltä toimittajalta tarjoaa yhden toimittajan kaikki tuotteet näkyville ja voit valita niistä, mitä tilataan.