Ajankohtaiset tiedotteet

Autoetu, kun palkansaaja maksaa autoetua vastaavan summan takaisin

Miten lasketaan ja ilmoitetaan vapaa autoetu, kun palkansaaja maksaa autoetua vastaavan summan takaisin yritykselle ja laskenta + ilmoittaminen pitäisi tehdä niin, ettei luontoisedusta mene ennakonpidätystä?

Lähteet: Tulorekisterin artikkeli Luontoisetujen ilmoittaminen tulorekisteriin
Verohallinnon artikkeli Luontoisedut verotuksessa (ks. 1.2 Luontoisedun veronalaisuus)

Etua ei ilmoiteta luontoisedut ikkunassa. Verotettavaa etua ei synny, jos palkansaajan työnantajalle maksama korvaus on vähintään edun luontoisetuarvon suuruinen.

Autoedun verotusarvo (304) ilmoitetaan palkkojen tarkennuksia ikkunassa. Tiedot samoin kuin luontoisetuina ilmoitettaisiin, mutta koska palkansaaja maksaa autoedun verotusarvon takaisin, siitä ei synny verotettavaa tuloa

Autoedusta peritty korvaus (401) ilmoitetaan vähennettävät erät ikkunassa, jos summa vähennetään palkasta tai tarkennuksia ikkunassa, jos palkansaaja maksaa luontoisetujen verotusarvoa vastaavan korvauksen.

Kirjanpidollinen käsittely: Autoedusta peritty korvaus on tuloveronalaista tuloa ja kirjataan esim. liiketoiminnan muihin tuottoihin. Tiliöintitositteen malli alempana tällä sivulla

Esim 1: Palkansaajan palkasta vähennetään autoedun verotusarvoa vastaava summa.
Käyttöetu, ikäryhmä A. Täyssähköauto, CO päästöt 0.
Autoedun verotusarvo 600 euroa.

Ilmoita Palkkojen tarkennuksia ikkunassa autoetu
Ilmoita Vähennettävät erät ikkunassa autoedusta peritty korvaus

Esim 2: Palkansaajan maksaa omalta tililtään autoedun verotusarvoa vastaavan summan takaisin.
Vapaa autoetu, ikäryhmä A. Autoedun verotusarvo 600 euroa.

Ilmoita molemmat tulolajit palkkojen tarkennuksia -ikkunassa:

Tuloste?

Tuloste:

Tiliöintitosite, käsittely kirjanpidossa

Autoedusta peritty korvaus on yritykselle veronalaista tuloa.
Kirjataan esim. liiketoiminnan muihin tuottoihin.

Tiliöintitositteen määritys

Kun työntekijän palkasta pidätetään autoetua vastaava korvaus, lisää tiliöintitositteelle rivi ”autoedusta peritty korvaus” jotta saat palkanmaksun tiliöintitositteen täsmäämään.

Lisää tiliöintitositteelle autoedusta peritty korvaus

Tiliöintitosite