Ajankohtaiset tiedotteet

Asukkaiden puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet -listaus (SQL)

Asukkaat: puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet -listaus saadaan kyselyllä:

SELECT [Porras ja huoneisto], Nimi, Puhelin, Sähköposti

FROM Asukkaat INNER JOIN Huoneistot

ON Asukkaat.Huoneisto = Huoneistot.ID

WHERE IIF(MID(Hetu,7,1) = ’-’,

Year(Now) – MID(Hetu,5,2) – 1900 >= 18,

Year(Now) – MID(Hetu,5,2) – 2000 >= 18)

AND Trim(” & UlosPvm) = ”

ORDER BY [Porras ja huoneisto], Nimi

Tässä kyselyssä ovat mukana myös poismuuttaneet asukkaat:

SELECT [Porras ja huoneisto], Nimi, Puhelin, Sähköposti

FROM Asukkaat INNER JOIN Huoneistot

ON Asukkaat.Huoneisto = Huoneistot.ID

WHERE IIF(MID(Hetu,7,1) = ’-’,

Year(Now) – MID(Hetu,5,2) – 1900 >= 18,

Year(Now) – MID(Hetu,5,2) – 2000 >= 18)

ORDER BY [Porras ja huoneisto], Nimi

Listaan vain aikuisetyo. kyselyissä listaan otetaan yli 18 vuotiaat henkilötunnuksen perusteella