Ajankohtaiset tiedotteet

Asteri kirjanpidon logiikkaa

Toimintalogiikkaa avattuna ja päivitettynä alkaen vuodesta 1983 yrityksen perustajan Atso Mäkisen sanoin.

Asterissa lasketaan kunkin tilin nettosaldo heti jokaisen kirjauksen jälkeen. Tämän seurauksena tilinpäätös ja välitilinpäätös tulostetaan suoraan tilien saldoista tekemättä erikseen kirjauksia. Tilinpäätöstä tulostettaessa ohjelma laskee tilikauden tuloksen tuloslaskelman loppuun ja tulostaa sen summan myös taseen vastattaviin. Erillistä kirjausta tästäkään ei tehdä. Jos välitilinpäätökseen halutaan erilaisia jaksotuksia, niin ne tehdään välitilinpäätöksen kuukauden loppuun.

Asteri kirjanpitoa suunniteltaessa ei ole käytetty opetuskäytössä yleisesti ollutta tiliristikkojen logiikkaa. Siinä yhden tilin ristikko kuvaa tilikirjassa olevaa tilin saraketta. Summa on vasemmalla debetissä tai oikealla kreditissä. Asterissa summa on yhdessä sarakkeessa. Se summa on debettiä(+) tai kredittiä(-) kirjaamalla tilin numero debet tai kredit sarakkeeseen tai samalla molempiin.

Tilinpäätösrunko ohjaa tilinpäätöstä tulostettaessa tilien saldot taseeseen tai tuloslaskelmaan tilinpäätösrungossa ohjatuille kohdille. Lisäksi tilinpäätösrunko vaihtaa tilinpäätöstä tulostettaessa tilien saldojen etumerkkisyydet niin päin kuin kirjanpitoasetus määrää. Taseen vastaavan etumerkit ovat plusmerkkisiä. Niiden esitys on sen merkkisenä kuin tilin saldo tietokoneella on. Taseen vastattava esitetään asetuksen kaavassa myös plusmerkkisenä. Vastattavan saldot ovat pääsääntöisesti kredit saldoja, miinusmerkkisiä. Sen johdosta tilinpäätösrungossa on kerroin sarake. Vastattavien kohdalla kerroin on -1, jolla vastattavaa näytetään myös plusmerkkisenä. Tuloslaskelman tuotot ovat tileillään kreditsaldoja (miinusmerkkisiä) ja kulut debetsaldoja (plusmerkkisiä). Tuloslaskelmassa esitetään kuitenkin tulot plusmerkkisenä ja kulut miinusmerkkisinä. Sen johdosta tuloslaskelmassa kerroin sarakkeessa on kertoimena -1. Sillä saadaan tuloslaskelman etumerkit muutettua sellaisiksi kuin tilinpäätösasetus ne määrää.

Aikanaan paperikirjanpidossa oli kirjausmerkintä lopullinen, kun se kirjoitettiin tilikirjaan tai vaikkapa ”taylorix” menettelyllä kortille ja kalkkeripaperin avulla aluslehdelle. Asteri kirjanpidossa kirjausmerkintä on lopullinen vasta tilikauden päättyessä. Tulosteita tehdessä itse määritetään mikä on lopullinen kirjanpito. Lopullisten tulosteiden taltiointi voidaan tietysti tehdä paperisina mappeihin tai taltioida sähköisiksi kirjanpitolain ja KILA:n antamien ohjeiden mukaisesti.

Itse kirjanpito-ohjelmat ovat omalta osaltaan työkaluja lopullisen kirjanpidon tekemiseen. Taltiointeja voidaan pitää lopullisena kirjanpitona. Ne on tehtävä sellaisiksi, että ne ovat luettavissa ja tarkastettavissa ilman kirjanpito-ohjelmia. Ja pikkutarkka Asteriin kuulumaton huomio on että ikivanha tilikirjaan tehty kirjanpitokin voidaan muuttaa sähköiseksi vaikka siten että tilikirjan sivut kuvataan kameralla tai skannerilla ja taltioidaan pdf muotoisiksi sopivan nimisiksi sähköisiksi tiedostoiksi. Ne voidaan siten taltioida omalle koneelle, toiselle koneelle, muistitikulle, CD:lle tai pilveen. Silloin kirjanpito muuttui sähköiseksi.