Asiakkaiden laskut ja suoritukset (SQL)

Asiakkaiden laskut ja suoritukset halutulta ajanjaksolta?

  • Valitse Tilasto | Kyselytilastot (SQL) | Luo kyselyitä
  • Valitse vasemman yläkulman alaspudotuslistasta seuraava vapaa määrittämätön kysely ja anna sille sopiva nimi, esim. ”Asiakkaiden laskut ja suoritukset”
  • Kopioi alla oleva SQL-lause (maalaus ja ctrl+C = kopioi) ja liitä (ctrl+V = liitä) se laskutusohjelman sql-kyselytoiminnon isoon tekstikenttään

SELECT [Asiakasnumero], [Asiakkaan nimi], [Laskunnumero], [Laskun pvm], [Eräpäivä], [Laskutettu mk]

AS Laskutettu, [Viimeisin suorituspäivä], [Viimeisin suoritus mk] AS Suoritus FROM [Reskontra]

WHERE CDate([Laskun pvm]) BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’)

Kysymys %1 on jakson alkamispäivä

Kysymys %2 on jakson päättymispäivä

HUOM! älä luota esim. Laskutettu-sarakkeen yhteissummaan,

koska jos jostain laskusta on useita osasuorituksia, ko. lasku näkyy

listassa useaan kertaan, jolloin yhteissumma ei ole mielekäs.

  • Paina tallenna ja/tai suorita, jolloin näet taulukossa haluamasi tiedot
  • Käytettävissäsi on Tulosta-valikon paperitulosteet ja Muokkaa-valikon erilaiset leikepöytäkopiointiversiot.
  • Seuraavilla käyttökerroilla saat tulosteen suoraan valinnalla Tilasto | Kyselytilastot (SQL) | Valmiit kyselyt | Asiakkaiden laskut ja suoritukset