Ajankohtaiset tiedotteet

Asiakkaiden laskut halutulta ajanjaksolta postinumerojärjestyksessä (SQL)

Kaikkien asiakkaiden laskut halutulta ajanjaksolta postinumerojärjestyksessä saat seuraavalla SQL-lauseella laskunsyöttötilassa valinnalla Tilasto/Kyselytilastot(SQL)/Valmiit kyselyt seuraavasti:

SELECT Asiakasnumero, Päivämäärä, Laskutusnimi, Laskutuslisänimi, Laskutusosoite, Laskutuspaikka, Laskutuspuhelin
FROM Laskuotsikot
WHERE CDate([Päivämäärä])
BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’)
ORDER BY Laskutuspaikka, Laskutusnimi

Kysymys %1 on alkupäivä ja kysymys %2 on loppupäivä