Ajankohtaiset tiedotteet

Asiakkaan tiliote

Asiakkaan tiliote tulostetaan Avoimet Laskut -ikkunan toiminnolla Tulosta|Asiakkaan tiliote. Tiliotteella näkyvät laskut ovat eräpäiväjärjestyksessä.
Tiliotteen ulkoasu määritellään lomakesovitustiedostolla (esim. tiliote.lom), johon viitataan perustavien määritysten (Määritä|Perustiedot (reskontra)) Tiliotteen lomakesovitus-kohdassa. Lomakesovituksen muokkausperiaatteet ovat vastaavat kuin laskulomakesovituksessa. Huomaa kuitenkin tiliotteelle ominaiset muuttujat:

@KÄSITTELYPÄIVÄ
@SUORITUSTENPÄIVÄ
@TILIOTEOTSIKOT
@TILIOTERIVI
@TILIOTETEKSTI

Muuttujan @TILIOTETEKSTI paikalle tulostuu huomautusteksti, joka on määritelty perustietojen Tiliotteen teksti -kohdassa mainitussa tiedostossa (esim. tiliotxt.lom).