Ajankohtaiset tiedotteet

Asiakkaan maksamat tuoterivit halutulta jaksolta (SQL)

Kysymys: Kuinka saan laskutuksesta listauksen asiakkaan maksamista tuoteriveistä tietyltä jaksolta? Esimerkiksi tosite kotitalousvähennystä varten.

Vastaus: SQL-kyselytilastolla seuraavasti:

  • Valitse Tilasto | Kyselytilastot (SQL) | Luo kyselyitä
  • Valitse vasemman yläkulman alaspudotuslistasta seuraava vapaa määrittämätön kysely ja anna sille sopiva nimi, esim. ”Asiakkaan tuoterivit ja suoritukset”
  • Kopioi alla oleva SQL-lause (maalaus ja ctrl+C = kopioi) ja liitä (ctrl+V = liitä) se laskutusohjelman sql-kyselytoiminnon isoon tekstikenttään

SELECT Laskuotsikot.Laskunnumero, Laskuotsikot.Päivämäärä, Tuoterivit.Nimike, Tuoterivit.Määrä, Tuoterivit.[a-hinta], Tuoterivit.[alv %], Tuoterivit.[yhteensä mk] AS yhteensä, Reskontra.[Viimeisin suorituspäivä] FROM Laskuotsikot INNER JOIN (Reskontra INNER JOIN Tuoterivit ON Reskontra.Laskuntunniste = Tuoterivit.Laskuntunniste) ON Laskuotsikot.Laskuntunniste = Tuoterivit.Laskuntunniste WHERE Laskuotsikot.Asiakasnumero = ’%1’ AND NOT ISNULL(Reskontra.[Viimeisin suorituspäivä]) AND ISDATE(Reskontra.[Viimeisin suorituspäivä]) AND CDATE(Reskontra.[Viimeisin suorituspäivä]) BETWEEN DateValue(’%2’) AND DateValue(’%3’)

Kysymys %1 on asiakasnumero

Kysymys %2 on maksupäiväjakson alkamispäivä

Kysymys %3 on maksupäiväjakson päättymispäivä

  • Paina tallenna ja/tai suorita, jolloin näet taulukossa haluamasi tiedot
  • Käytettävissäsi on Tulosta-valikon paperitulosteet jaMuokkaa-valikon erilaiset leikepöytäkopiointiversiot.
  • Seuraavilla käyttökerroilla saat tulosteen suoraan valinnalla Tilasto | Kyselytilastot (SQL) | Valmiit kyselyt | Asiakkaan tuoterivit ja suoritukset