Ajankohtaiset tiedotteet

Asiakkaan laskut, käteiskuitit ja maksut (SQL)

Listaus halutun asiakkaan laskuista, käteiskuiteista ja maksuista?

Vastaus: SQL-kyselytilastolla seuraavasti:

  • Valitse Tilasto | Kyselytilastot (SQL) | Luo kyselyitä
  • Valitse vasemman yläkulman alaspudotuslistasta seuraava vapaa määrittämätön kysely ja anna sille sopiva nimi, esim. ”Asiakkaan laskut, käteiskuitit ja suoritukset”
  • Kopioi alla oleva SQL-lause(maalaus ja ctrl+C = kopioi) ja liitä (ctrl+V = liitä) se laskutusohjelman sql-kyselytoiminnon isoon tekstikenttään

SELECT [Asiakkaan nimi] as nimi, [Laskunnumero], [Laskun pvm], [Eräpäivä], [Laskutettu mk] AS [Laskutettu euro], [Viimeisin suorituspäivä], [Viimeisin suoritus mk] AS [Viimeisin suoritus]

FROM [Reskontra]

WHERE [Asiakkaan nimi] like ’*%1*’ AND CDate([Laskun pvm]) BETWEEN DateValue(’%2’) AND DateValue(’%3’)

ORDER BY CDate([Laskun pvm]) DESC

Vaihtoehtoinen kysely

SELECT [Laskunnumero], [Laskun pvm], [Eräpäivä], [Laskutettu

mk] AS [Laskutettu euro], [Viimeisin suorituspäivä], [Viimeisin

suoritus mk] AS [Viimeisin suoritus] FROM [Reskontra] WHERE Asiakasnumero

= ’%3’ AND CDate([Laskun pvm]) BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’)

Kysymys %1 on alkupäivä

Kysymys %2 on loppupäivä

Kysymys %3 on asiakasnumero

  • Paina tallenna ja/tai suorita, jolloin näet taulukossa haluamasi tiedot
  • Käytettävissäsi on Tulosta-valikon paperitulosteet ja Muokkaa-valikon erilaiset leikepöytäkopiointiversiot.
  • Seuraavilla käyttökerroilla saat tulosteen suoraan valinnalla Tilasto | Kyselytilastot (SQL) | Valmiit kyselyt | Asiakkaan laskut, käteiskuitit ja suoritukset