Ajankohtaiset tiedotteet

Asiakaskohtaiset hinnat

Asteri laskutuksessa asiakaskohtaiset hinnat voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla:

Hintaryhmät, jolloin asiakkaalle haetaan tuotteen hinta aina samasta tuotekortin kentästä Asiakaskohtainen tuotekortisto, jolloin joka asiakkaalle on oma asiakaskohtainen tuotekortisto

Tapa 1: Eri hintaryhmät eri asiakkaille

Tässä tavassa tuotteella voi olla yksi tai useampia myyntihintoja (esim. kentissä myyntihinta, myyntihinta2, myyntihinta3)

Asiakaskohtaisesti määritetään, mistä tuotekortisto kentästä haetaan hinta tälle asiakkaalle

Vaihe 1: Määritä, missä asiakaskortiston kentässä on tieto, mistä tuotekortiston kentästä myyntihinta haetaan

Vaihe 2:Syötä tuotekortistoon eri myyntihintoja

Vaihe 3:Syötä asiakaskorttiin, mistä tuotekortiston kentästä myyntihinta haetaan

Vaihe 4:Testaa

Testaa

Tapa 2: Asiakaskohtainen tuotekortisto

Normaali, kaikille yhteinen tuotekortisto on entiseen tapaan esimerkiksi tuote.wtk ja se määritellään valinnalla Määritä|Perustiedot.

Kortistojen perustaminen:

Sen lisäksi voit luoda asiakaskohtaisia tuotekortistoja nimelle asno.wtk (siis 1001.wtk, 1002.wtk jne.). Niissä voi olla mukana kaikki tuotteet tai vain ne tuotteet, joissa ko. asiakkaalle on olemassa poikkeuksellinen hinta.

Asiakaskohtaiset tuotekortistot saat luotua kopioimalla tuote.wtk:ta haluamillesi nimille ja muokkaamalla niitä. Kortiston muokkaus tapahtuu tuotekortisto-työvaiheessa: valitse Tiedosto|Avaa kortisto ja avaa kukin asiakaskohtainen kortisto vuorotellen ja muokkaa.

Voit myös kirjoittaa asno.wtk:t tyhjästä lähtien. Tuotekortisto-työvaiheessa on tätä varten toiminto Tiedosto|Uusi kortisto

Käyttö:

Kun syötät laskun tuoteriville tuotenumeron, ohjelma etsii asiakaskohtaisesta tuotekortistosta hinnan ym. tiedot. Jos ko. tuotetta ei löydy asiakaskohtaisesta tuotekortistosta, ohjelma käyttää yhteistä tuotekortistoa.

Kun syötät nimikkeen osan ja painat F8, ohjelma etsii tuotteen yhteisestä tuotekortistosta. Kun valitset tuotteen, ohjelma etsii tuotenumeron perusteella ensin asiakaskohtaisesta kortistosta ja sitten tarvittaessa yhteisestä tuotekortistosta, kunnes löytää ko. tuotenumeron.

Laskuntallennuksen yhteydessä uudet tuotteet tallentuvat yhteiseen tuotekortistoon.

Tilastot:

myyty kpl, myyty euro ja varastossa kpl -tiedot tallentuvat yhteiseen tuotekortistoon

Tilasto-valikon tulosteet ottavat numero-, nimi- ja myyntihinta-tiedot yhteisestä tuotekortistosta, mutta myydyt kappalemäärät ja myydyt euromäärät todellisista tuoteriveistä.

HUOM! Uudet tuotteet on siis aina lisättävä ainakin yhteiseen tuotekortistoon