Asiakashallinta

Valitse Ikkuna|Asiakas-näkymä, niin voit käyttää Tehtäväseuranta-ohjelmaa asiakashallintajärjestelmänä.

Esim. kun olet yhteydessä asiakkaaseen, voit kelata hänen tietonsa esille Asiakkaat-ikkunasta. Tällöin näet yhdellä vilkaisulla:

  • Asiakkaat-ikkunassa koko asiakaskortistosi,
  • Kansiot-ikkunassa kaikkien asiakkaittesi Asteri-aineistokansiot  (lähinnä tiedoksi ohjelmaa varten),
  • Kohdalla olevan asiakkaan,
  • Tehtävät kiireellisyysjärjestyksessä,
  • Tehtävien selaus -ikkunan,
  • Asteri-ohjelmien tilanteen (mitkä kuukaudet tms. tehty),
  • Reskontratiedot,
  • Word-, Excel-, pdf-ym. aineistot,
  • Muistilapun eli asiat, joista pitää muistaa keskustella asiakkaan kanssa

Asiakaskortisto

Asiakkaat-ikkunassa näet asiakaskortistosi.

Se on sama tiedosto kuin Asteri Laskutuksessa käyttämäsi asiakaskortisto. Ellei Sinulla ole Asteri Laskutusta, tässä ikkunassa näkyy Tehtäväseurannan ensikäynnistyksellä luoma asiakaskortisto.

Asiakkaan tietojen muokkaaminen

Voit muutella tekstejä kirjoittamalla vanhan tekstin päälle.

Asiakkaan lisääminen

Rivin lisääminen tapahtuu menemällä tähdellä merkitylle riville syöttämään uutta tietoa.

Muokkaa|Etsi uudet Asteri-asiakkaat -toiminto päivittää Asiakkaat-, Asteri-väritys- ja Asiakkaan kansiot-ikkunaan sellaiset uudet asiakkaat, jotka olet juuri luonut muussa Asteri-ohjelmassa, esim. kirjanpidossa.

Asiakkaan poistaminen

Yksittäisen rivin poistaminen tapahtuu napsauttamalla taulukon vasemman laidan valitsinsaraketta siten, että rivi tulee tummennetuksi. Paina sitten näppäimistöltä DELETE.

Usean rivin poistaminen tapahtuu napsauttamalla taulukon vasemman laidan valitsinsaraketta siten, että ensimmäinen poistettava rivi tulee tummennetuksi. Tämän jälkeen napsautetaan viimeiselle poistettavalle riville johonkin tekstisarakkeeseen, jolloin poistettavat rivit tulevat tummennetuiksi. Sitten valitaan Muokkaa|Poista.

Tietojen siirtäminen leikepöydän kautta

Muokkaa|Kopioi leikepöydälle ja Muokkaa|Liitä leikepöydältä -toiminnot mahdollistavat tietojen kätevän viemisen muihin Windows-ohjelmiin ja tuomisen muista Windows-ohjelmista.

Asiakaskortiston tulostaminen

Tulosta-valikosta saat asiakaskortiston: Paperille, Ruudulle Muistioon, Ruudulle Exceliin