Ajankohtaiset tiedotteet

Asiakas- ja tuotekortiston linkittäminen laskutustietokantaan (JOIN kyselyissä)

Asteri laskutusohjelman SQLkyselytilastoja tehtäessä saattaa tulla esiin tilanne, että kyselyyn tarvitaan tietoja kahdesta tietokannasta. Esimerkiksi laskettaessa tuotteiden katteita, tuotteiden myyntimäärät ja hinnat saadaan laskutustietokannasta (.wls)tuoterivit -taulusta ja tuotteiden ostohinnat saadaan tuotekortiston (.wtk) tuotteet -taulusta.

SQL kyselyissä haetaan tietoja usemmasta taulusta JOINkomennolla. Join komento ei kuitenkaan toimi tietokantojen välillä, vaan taulujen on oltava samassa tietokannassa.

Näppärän ratkaisu tässä tilanteessa on linkittää yhden tietokannan taulu Accessin avulla toiseen tietokantaan, jolloin ensimmäisen tietokannan taulu näkyy toisessa tietokannassa.

Taulukon linkittäminen tietokantaan

Asteri laskutuksen tietokanta on Microsoft Access 2000 yhteensopiva

Taulun linkittäminen tietokannasta toiseen onnistuu Microsoft Access 2000 tietokantaohjelmalla.

Käynnistä Microsoft Access 2000

Avaa siihen laskutustietokanta (esim c:\winls\malli\malli.wls)

Linkitä tuotekortisto seuraavasti:

Valitse tiedosto /nouda ulkoiset tiedot /linkitä taulukoita

Valitse kohteeksi yrityksesi hakemisto, esim C:\WINLS\MALLI

Anna tiedostonimeksi *.wtk tai suoraan tuote.wtk

Valitse tuote.wtk ja napsauta linkitä

Valitse linkitettäväksi taulukoksi Tuotteet ja napsauta ok

Nyt laskutustietokannassa on tuotteet niminen taulu, joka on linkitetty tuotekortistosta.

Sulje Access