Ajankohtaiset tiedotteet

Arvonlisäveron esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta voi tietyin edellytyksin hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi (AVL 30 §).

Kirjanpitolautakunnan yleisohjeessa asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä, kohdan 5.8 toisessa momentissa todetaan:

Arvonlisäverollisen kiinteistön käyttöoikeuden erityisluonteesta johtuen vastikkeista ja muista kiinteistön tuotoista suoritettavat arvonlisäverot on suositeltavaa esittää tuloslaskelmassa omana tuottojen oikaisueränä nimikkeellä ”Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero” ja ”Pääomavastikkeista suoritettava arvonlisävero”. Vastaavasti kiinteistön hoitokuluista vähennettävä arvonlisävero esitetään omalla nimikkeellään ”Hoitokulujen vähennettävä arvonlisävero” hoitokulujen oikaisueränä

Asterin ALV:n käsittelyn tekniikka on nettoperiaatteen mukainen, jossa tuotot ja kulut esitetään ilman ALV:n osuutta.

KILAn lausunto on bruttoperiaatteen mukainen, eli vanhan liikevaihtoveron aikaisen periaatteen mukainen. Siinä myynnit ja ostot esitettiin veroineen ja vero vähennettiin omana kohtanaan.

Kilan lausunnon mukainen AsOy:n tuloslaskelma voidaan Asterilla silti hyvin toteuttaa:

Lisää tilikarttaan tilit (korjaa tilinumerointi vastaamaan käyttämäsi tilikartan tilinumerointia)

 • 3400 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero
 • 7256 Pääomavastikkeista suoritettava arvonlisävero
 • 5400 Hoitokulujen vähennettävä arvonlisävero

Lisää tilinpäätösrunkoon aliotsikot

 • Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero
 • Hoitokulujen vähennettävä arvonlisävero
 • Pääomavastikkeista suoritettava arvonlisävero

Kuukauden kirjanpito tehdään seuraavasti:

 • Kirjaa tositteet kirjanpitoon
 • Tee bruttokirjattujen oikaisukirjaus ja ALV-laskelma ja tarkista, että ne pitävät paikkansa
 • Korjaa lopuksi bruttokirjattujen oikaisuvienteihin tuotto ja kulutilien tilalle yo. perustamasi tilit
 • hoitovastiketilien päälle tili 3400 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero
 • pääomavastiketilien päälle tili 7256 Pääomavastikkeista suoritettava arvonlisävero
 • hoitokulutilien päälle tili 5400 Hoitokulujen vähennettävä arvonlisävero

Arvonlisäveron esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

Seuraavassa esitetään, miten Asterilla voidaan toteuttaa alv:n esittäminen tuloslaskelmassa omana oikaisueränä

Vaihe 1:Lisää tilikarttaan tilit, joilla ALV esitetään omana oikaisueränään

Lisää tilikarttaan tilit (korjaa tilinumerointi vastaamaan käyttämäsi tilikartan tilinumerointia)

 • 3400 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero
 • 7256 Pääomavastikkeista suoritettava arvonlisävero
 • 5400 Hoitokulujen vähennettävä arvonlisävero

Vaihe 2: Lisää tilinpäätösrunkoon oikaisueräotsikot

Lisää tilinpäätösrunkoon aliotsikot

 • Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero
 • Hoitokulujen vähennettävä arvonlisävero
 • Pääomavastikkeista suoritettava arvonlisävero

Vaihe 3: Kirjaa kuukauden viennit

Vaihe 4: oikaise bruttokirjattujen alv

Vaihe 5:Tee ALV-laskelma

Vaihe 6:Korjaa lopuksi bruttokirjattujen oikaisuvientiä

Korjaa lopuksi bruttokirjattujen oikaisuvienteihin tuotto ja kulutilien tilalle yo. perustamasi tilit

 • hoitovastiketilien päälle tili 3400 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero
 • pääomavastiketilien päälle tili 7256 Pääomavastikkeista suoritettava arvonlisävero
 • hoitokulutilien päälle tili 5400 Hoitokulujen vähennettävä arvonlisävero

Vaihe 7:Tulosta tuloslaskelma