Ajankohtaiset tiedotteet

6+1 vinkkiä eettiseen ja kestävään ohjelmistovalintaan

Kolme ihmistä ovat kokoontuneet pöydän ympärille neuvotteluun

Ihmiset haluavat tehdä eettisiä ja kestäviä, pitkän tähtäimen mukaan pohdittuja ostopäätöksiä. Monesta muusta asiasta tietoa osataankin etsiä, mutta ohjelmistojen eettisyyden osalta tiedon löytäminen on hankalampaa – eikä asiaa välttämättä tule edes ajateltua päätöstä tehdessä. Seuraavat seikat huomioimalla pääset kuitenkin hyvin alkuun eettisen ja kestävän ohjelmiston valinnassa!

Kotimaisuus

Kotimaiselta vaikuttava ei aina ole kotimainen. Vaikka yrityksen nettisivut olisivat suomeksi ja työntekijät puhuisivat suomea, eivät toimipisteet ja työntekijät silti välttämättä sijaitse Suomessa. Moni ohjelmistotalo tekee alihankintaa ulkomailla ja ulkoistaa osan tuotantoketjustaan kotimaan rajojen ulkopuolelle. Tällöin johtamis- ja yrityskulttuuri saattaa olla hyvin erilainen kuin perinteisessä suomalaisessa yrityksessä.

Lähtökohtaisesti yrittäjät haluavat ajaa oman alueensa ja kotimaansa hyvinvointia. Mikäli ohjelmistoalan yrityksen kuitenkin omistaa ulkomainen taho, eroavat yrityksen intressit yleensä kotimaisten yrittäjien tavoitteista. Kun haluat selvittää tuotteen kotimaisuutta, tutki taustoja. Kuka yrityksen omistaa, missä sen työntekijät työskentelevät, ja missä ohjelmistoa oikeasti tehdään?

Läpinäkyvyys ja neuvontaketju

Tärkeää on se, miten läpinäkyvästi yritykset toimivat ja kuinka helposti on tietoa saatavilla. Löytyvätkö yrityksen nettisivuilta tiedot siitä, missä yritys sijaitsee, kuka sen omistaa ja minkälaisia alihankkijoita yrityksellä on? Vai täytyykö tietoa kaivella ja selvitellä erilaisista rekistereistä?

Ohjelmiston käyttämisen kannalta olennaista on myös, miten hyvin tietoa on tarjolla loppukäyttäjille. Onko kaikille tuotteen käyttäjille tarjolla tukea, opastusta ja asiakaspalvelua sekä apua ongelmatilanteissa?

Keskusteluyhteys

Selvitä myös, millainen keskusteluyhteys ohjelmistokehittäjän kanssa on tarjolla. Voiko tälle esittää toiveita ohjelmiston suhteen? Entä kuunnellaanko huolia ja palautetta todella? Ohjelmiston käytön kannalta on hyödyllistä tietää, miten ohjelmistoa tarjoava yritys toimii ongelmatilanteissa – saako vikoihin apua nopeasti vai joutuuko selvittelyä odottamaan useita viikkoja.

Historia kertoo paljon

Historia ei ole tae tulevasta, mutta usein menneet teot kertovat yrityksen toiminnasta enemmän kuin sanat. Kannattaa siis hieman perehtyä yrityksen aikaisempaan toimintaan. Onko yritys kasvanut tai löytyykö sen taustalta yritysostoja? Jos yritys on tehnyt yritysostoja, mitä on tapahtunut ostojen kohteille?

Huomiota kannattaa kiinnittää myös tuotehistoriaan. Onko tuoterepertuaaria kasvatettu vai karsittu? Onko aikaisempia tuotteita ja ohjelmistoja kuopattu ja käyttäjiä pakkosiirretty uuteen tuotteeseen, vai ylläpidetäänkö tuotteita pidemmälle tulevaisuuteen? Käyttäjien kannalta siirtäminen paremmin tuottavan ohjelmiston pariin ei välttämättä ole ihanteellisin ratkaisu, vaan pitkäikäisyys tuotteissa on plussaa.


Yrityksen koko

Kannattaa selvittää myös, minkä kokoisen yrityksen kanssa on toimimassa. Hieman yleistäen voi todeta yhteistyön tekemisen olevan helpompaa samankokoisen yrityksen kanssa: olethan pienelle toimijalle merkittävä asiakas, isolle taas vain pieni virta suuressa joessa.

Yrityksen koko on usein yhteydessä myös sen toimintakulttuuriin, ja samankokoisen yrityksen kanssa toimiessa pysytään samassa ketteryysluokassa. Isoissa yrityksissä hommat toimivat hiukan raskaammin, kun taas pienet yritykset etenevät usein ketterämmin.

Hinta

Ohjelmisto ei yleensä ole kertaostos, vaan se sisältää monenlaisia pidemmän aikajänteen kuluja. Voi olla, että skaalautuminen tai jokaisen uuden asiakkuuden lisääminen pakettiin maksaa. Entä kuuluuko hintaan tapahtuma- tai transaktiomaksuja? Ja miten on koulutusten ja asiakastuen laita – kuuluvatko ne pakettiin ja saako apua aina pyydettäessä, ilman lisäkustannuksia? Ennen ostopäätöstä kannattaakin pyrkiä hahmottelemaan hinta tuotteen koko elinkaarelle.

Sopimusta, suullista tai kirjallista, tehdessä on myös syytä tarkistaa irtisanomisaika. Jos jossakin vaiheessa tuotteesta halutaan luopua tai vaihtaa se toiseen, joudutaanko käyttämättömästä tuotteesta silti maksamaan pitkälle tulevaisuuteen? Pahimmillaan irtisanomisaika voi olla jopa 5–10 vuotta.

+ 1 vinkki


Työntekijöiden kohtelu

Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Mitä paremmin työntekijöitä kohdellaan, sitä pidempään he pysyvät samassa työpaikassa ja sitä parempaa ja asiantuntevampaa palvelua on mahdollisuus saada. Henkilöstön etu on siis usein myös ostajan, eli sinun, etu.

Vaikka me suomalaiset olemmekin jäyhiä kyselemään, niin tässä kohtaa asioista kannattaa kysyä rohkeasti. Tärkeitä aiheita kysymyksille ovat esimerkiksi työsuhteiden pituudet, palkkauksen oikeudenmukaisuus, yrityksen sukupuolijakauma sekä henkilöstön etenemismahdollisuudet. Jos tunnet jonkun yrityksessä työskentelevän, kysy, miten hän viihtyy työpaikallaan. Ainoastaan kysymällä voit päästä perille asioiden todellisesta laidasta.