Ajankohtaiset tiedotteet

Vapaaehtoinen korvaus päättämistilanteessa (tulolaji 231, kultainen kädenpuristus, eroraha, erokorvaus, tukipaketti)

Tulolajilla 231 – vapaaehtoinen korvaus päättämistilanteessa ilmoitetaan tulorekisteriin korvaus, jonka työnantaja maksaa vapaaehtoisesti irtisanomis- tai purkamistilanteessa tai silloin, kun palvelussuhde päätetään sopimalla.

Päättämistilanteessa maksettavia vapaaehtoisia korvauksia ovat esimerkiksi toimitusjohtajan erokorvaus (kultainen kädenpuristus), erokorvaus, eroraha ja tukipaketti. Korvaus voidaan myöntää myös muuna kuin rahana.

Päättämiskorvauksesta toimitetaan ennakonpidätys, mutta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

Rahana maksetun erokorvauksen käsittely Asteri Palkanmaksussa

Koodi tulee alkaa eisavatyeltyött, jotta palkkojen laskentapuolella sitä ei huomioida sosiaalivakuutusmaksujen alaiseksi.

Tulolaji on 231 Vapaaehtoinen korvaus päättämistilanteessa. Tulolajissa 231 on kiinteänä tietona, ettei se ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen, jolloin palkkatietoilmoituksen vakuutukset-välilehdellä ei ilmoiteta muut vakuuttamistiedot kohdassa poikkeuksia

Kuva suurenee napsauttamalla

Palkkatietoilmoituksen muodostuksessa tulolajille 231 – Vapaaehtoinen korvaus päättämistilanteessa ei näytetä vakuuttamistiedon tyyppi -valintoja, koska vakuuttamistiedon tyypin ilmoittaminen ei ole sallittu. Tulolajissa on kiinteänä tieto, ettei se ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Kuva suurenee napsauttamalla

Muuna kuin rahana maksettu erokorvaus

Muuna kuin rahana maksettu erokorvaus käsitellään luontoisetuna. Tieto syötetään luontoisedut ikkunaan. Muilta osin käsittely on sama kuin rahana maksetun erokorvauksen.

Koodi tulee alkaa eisavatyeltyött, jotta palkkojen laskentapuolella erokorvausta ei huomioida sosiaalivakuutusmaksujen alaiseksi.

Tulolaji on 231 Vapaaehtoinen korvaus päättämistilanteessa. Tulolajissa 231 on kiinteänä tietona, ettei se ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen, jolloin palkkatietoilmoituksen vakuutukset-välilehdellä ei ilmoiteta muut vakuuttamistiedot kohdassa poikkeuksia

Kuva suurenee napsauttamalla

Linkkejä Tulorekisterin dokumentaatioon

Palkkojen tulolajit selitteineen
Sosiaalivakuutusmaksut tulolajeissa
Tulolajit, joissa sosiaalivakuutusmaksut voivat vaihdella (vakuuttamistiedon tyyppi sallittu)
Tulolajien erityistilanteet
Luontoisedut (muuna kuin rahana maksettu vastike)