Katso muotoiltuna: Polkupyöräetu

Polkupyöräetu

1.1.2021 alkaen työnantajan työntekijälleen antama enintään 1 200 euron arvoinen polkupyöräetu on verovapaata tuloa.

Jos verovapaa polkupyöräetu sovitaan annettavan niin, että se pienentää maksettavaa rahapalkkaa, myös verovapaa osuus on eläkkeenalainen suoritus. Tarkemmin artikkelissa Työsuhdepolkupyöräedun ja työsuhdematkalippuedun ottaminen huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa sekä tulorekisterin uutinen polkupyöräedun ja työsuhdematkalipun ilmoittamisesta, kun etu annetaan rahapalkkaa alentamalla.

Polkupyöräedun ilmoittaminen tulorekisteriin

Tulorekisterin ohjeet polkupyöräedun ilmoittamiseen:

 363 Polkupyöräedun verovapaa osuus
 364 Polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus
 420 Polkupyöräedusta peritty korvaus

Esimerkki 1: Polkupyöräetu kokonaan verovapaa

Työnantaja antaa työntekijälle rahapalkan lisäksi polkupyöräedun, jonka arvo on 31 euroa/kk (372 euroa/vuosi).

Mikäli polkupyöräedun arvo jää niin pieneksi, että se on kokonaisuudessaan verovapaata, se ilmoitetaan "palkkojen tarkennuksia" ikkunassa tulolajilla 363, samaan tapaan kuin ilmoitetaan työsuhdematkalipun verovapaa osuus

Työsuhdepolkupyöräedun ilmoittaminen tulorekisteriin tulolajillla 363 - polkupyöräedun verovapaa osuus

Esimerkki 2: Polkupyöräetu on osittain verovapaa

Työnantaja antaa työntekijälle rahapalkan lisäksi polkupyöräedun, jonka arvo on 170 euroa/kk (2.040 euroa/vuosi). Koska polkupyöräetu on verovapaata tuloa 1.200 euroon saakka, ainoastaan verovapaan tulon määrän ylittävä 840 euroa (70 euroa/kk) on työntekijän veronalaista luontoisetua.

verovapaa osuus 100 eur/kk = palkkojen tarkennuksia -ikkunaan tulolaji 363
veronalainen osuus 70 eur/kk = luontoisedut ikkunaan, tulolaji 364

Esimerkki 3: Polkupyöräetu on sovittu osaksi palkanosaa

Työnantaja ja palkansaaja sopivat, että polkupyöräetu annetaan työntekijän rahapalkkaa alentamalla ("polkupyöräetu sisältyy palkkaan"). Tällöin kyseessä saattaa olla TyEL-ansion perusteena oleva etu. Kun kyseessä on verovapaana annettava luontoisetu, niin eläkeala on linjannut, että mikäli etu vähentää työstä sovittua rahapalkkaa, on etu käsiteltävä kuitenkin eläkkeenalaisena suorituksena, vaikka se olisikin verovapaa. Työttömyys- ja tapaturmavakuutukset seuraavat eläkealan linjausta. Tämä tieto julkaistiin 8.4.2021.

Jos polkupyöräetu on sovittu osaksi palkanosaa, myös verovapaa osuus on TyEL, työttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksun alaista, mutta ei sairausvakuutusmaksun perusteena.

Tällöin polkupyöräedun veroton osuus lisätään työeläkkeen ja työttömyysvakuutusmaksun sekä tapaturmavakuutusmaksun alaiseen palkkaan, mutta ei ennakonpidätyksen eikä sairausvakuutusmaksun alaiseen palkkaan.

Ilmoita polkupyöräedun verovapaa osuus palkkojen tarkennuksia-ikkunassa sellaisella koodilla, joka alkaa ontyeltyött
Laita myös tulolajit 322, 323 ja 324 palkkojen tarkennuksia ikkunaan (koodi voi olla tyhjä tai käytä itse valitsemaasi)

Tarkista, että ohjelma lisää pp-edun määrän vähennettävät erät-ikkunan tt-tyel ja tyött.vak. rivien a-hintaan.
(jos ei lisää, päivitä ohjelma versioon 20.4.2021 tai uudempaan ja tarkista, että koodi alkaa ontyeltyött)

tarkennuksia ikkunan rivit, joiden koodi alkaa ontyeltyött, summa lasketaan mukaan vähennyksiä ikkunassa olevaan tttyel ja tyött -koodattujen rivien a-hintaan, mutta ei bruttopalkkaan (ennakonpidätyksen alaiseen palkkaan)

Esimerkki 3b: Polkupyöräetu on sovittu osaksi palkanosaa YEL osakkaalle

Ymmärryksemme mukaan ilmoitetaan kuten esimerkki 1, koska YEL vakuutetuille osakkaille maksetut palkat yms. eivät ole työeläke-, työttömyys- eikä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksujen alaisia, niin heille annetusta verovapaasta pp-edusta ilmoitetaan vain tulolaji 363 polkupyöräedun verovapaa osuus (jotta tulorekisterin kautta saa tiedon, ylittyykö verovapaa osuus vuoden aikana), mutta ei ilmoiteta tulolajeja 322,323 ja 324, koska YEL palkka ei ole vakuuttamisvelvollisuuden alainen näiltä osin.


Atsoft Oy Mäkinen // Asteri Ohjelmat // puh (09)350 7530 // atsoft@atsoft.fi // asteri.fi // kelta-vihreä etusivu